Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en
Naam EC Semester 1 Semester 2
Filmdocumentaire 5
Filmgenres 5
Filosofie & Religie van China 5
Financial Law 5
Financial Management 3
Financial Management 3
Financial Management (minor) 3
Financial Reporting 5
Forensische aspecten van kindermishandeling 5
Forensische Psychiatrie 5
From the Pilgrims to the Present: An Introduction to American Studies 5
From the Pilgrims to the Present: An Introduction to American Studies (Minor/Pre-master) 10
Frontiers of Measurement Techniques 3
Functional Analysis (MM) 8
Fundamentele Informatica 1 6
Fundamentele Informatica 2 6
Fundamentele Informatica 3 3
Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten) 3
Fysica van Moderne Technologie 3
Galaxies and Cosmology 5
Geïntegreerde Activiteit: De wereld van Augustinus 5
Genome organization and maintenance in cancer and aging (GCA) 6
Georgian Language for Beginners 5
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Geschiedenis van de Europese Expansie in Mondiale Context 5
Geschiedenis van de Nederlandse taal 5
Geschiedenis van de Psychologie 5
Geschiedenis van de Russische taal 10
Geschiedenis van het Europees Privaatrecht 5
Geschiedenis van Rusland 5
Geschiedenis van Rusland 5
Gewone differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Gezinspedagogiek 5
Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
Global Christianity 5
Global Memory Practices 5
Globalisering en Postkoloniale Literatuurtheorie 10
Goederenrecht 5
Gouden teksten uit de Renaissance 5
Governance & Ethics 5
Grammaire et vocabulaire I 5
Grammaire et vocabulaire II 5
Grammatica Modern Hebreeuws 3 5
Greek Papyrology 10
Grieks taalverwerving 2 (B/C-groep) 5
Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 5+5
Grieks voor iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur 1 en 2 5+5
Griekse en Romeinse filosofie 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Hacking the Humanities: An Introduction to Digital Humanities and Text Mining 5