Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en
Naam EC Semester 1 Semester 2
Academic Skills Tutorial (IBP) 5
Academische vaardigheden I (Filosofie, Standaardtraject) 5
Academische Vaardigheden II (Kunstgeschiedenis): zoeken, schrijven en presenteren 5
Argumentative and Rhetorical Strategies 5
Bachelor Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis 10
Bachelor Project IBP 15
Bachelorproject Psychologie 15
Bachelorscriptie: Fiscaal Eindwerkstuk 5
Bachelorscriptie: Fiscale Talentenklas 5
Beeldende Kunst: Fotografie 1 5
Beeldende Kunst: Fotografie 2 5
Beeldende Kunst: Grafisch ontwerpen 1 5
Beeldende Kunst: Grafisch ontwerpen 2 5
Beeldende Kunst: Schilderen 1 5
Beeldende Kunst: Schilderen 2 5
Beeldende Kunst: Tekenen 1 5
Beeldende Kunst: Tekenen 2 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Belastingrecht 5
Belastingverdragen 5
Bestuurskundig onderzoek (NL Premaster) 5
Bestuursprocesrecht (Ba) 5
Bestuursrecht 5
Board the Blockchain Train! Understanding and applying a revolutionary phenomenon 5
BTW en Overdrachtsbelasting 5
Buitenlandverblijf Midden-Oostenstudies 30
Circular Economy: from Challenge to Opportunity 10
Colleges Oude Muziek 0
Comparative Sexual Orientation Law 5
Consultancy Skills 3
Contemporary Issues - Privatissimum 5
Core curriculum: Introduction to Literary Theory 5
Crises in Biology: Animal Life from the Late Precambrian to the Emergence of Land Life 5
De lens van Van Leeuwenhoek: Nederlandse wetenschapsgeschiedenis in verhalen en collecties 5
Digital Government-Citizen Interaction 3
Directe Belastingen I 10
Directe Belastingen II 10
Discipline and Place in the Social Sciences and the Humanities 0
Doing REAL research: discover your research talents 5
English-language Popular Culture 5
Epistemologie 5
Ethiek (Filosofie) 5
Europees Belastingrecht 10
Europees Recht 5
F) Profileringsvak: Huurrecht 5
Fiscaal Bestuursrecht 10
Fiscaal-economisch beleid 5
Fiscale Ethiek 5
Freshman's Class / Academic Skills I seminar: On the Scholarly Study of Art and its History 5
Freshman's Class / werkcollege Academische Vaardigheden I: kennismaken met de wetenschappelijke bestudering van kunst 5