Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Introduction to Cognitive Science

Vak
2020-2021

Beschrijving

In deze cursus maken studenten kennis met het domein van de cognitiewetenschap. In deze discipline werken o.a. neurowetenschappers, psychologen, filosofen, informatici, en biologen samen om erachter te komen hoe mentale processen ontstaan en hoe ze werken. Bij het analyseren van cognitieve systemen kunnen meerdere analyseniveaus worden gebruikt, deze zullen uitgebreid worden behandeld in deze cursus.

Leerdoelen

  • Studenten zijn bekend met de geschiedenis en grondbeginselen van de cognitiewetenschap.

  • Studenten kunnen benoemen wat bijdragen uit de verschillende traditionele disciplines (biologie, informatica, psychologie, filosofie) aan de cognitiewetenschap zijn.

  • Studenten kunnen cognitieve systemen analyseren op een computationeel niveau, een algoritmisch niveau, en op een implementatieniveau.

  • Studenten kunnen een onderwerp in de cognitiewetenschap kritisch beoordelen, en in een paper een inleiding, kritiek, en uitleg hierover geven.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit 14 hoorcolleges. Studenten schrijven een paper, uitleg hierover wordt gegeven op Blackboard en in de hoorcolleges.

Toetsing

Het eindcijfer voor deze cursus is een gewogen gemiddelde van:

  • het schriftelijk tentamen, bestaande uit 50 meerkeuzevragen (70%)

  • een paper over een onderwerp in de cognitiewetenschap (30%)

Literatuur

Bermúdez, J. L. (2014). Cognitive science: An introduction to the science of the mind. (2nd Ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-65335-1.