Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Kunstgeschiedenis in Sint-Petersburg

Vak
2020-2021

Dit vak vervangt het Kerncurriculum vak World Art Studies voor de 2e jaars studenten die naar Sint-Petersburg gaan. Het is dus ook een Kerncurriculum vak.
De colleges worden gegeven in het Russisch Museum in Sint-Petersburg.
Om het cijfer te kunnen verwerken, moeten studenten zich voor het tentamen inschrijven via uSis. Het tentamen wordt in Sint-Petersburg afgelegd, maar de uSisdatum is 01-07-2021.
Studenten die dit onderdeel niet halen, moeten het volgende studiejaar het Kerncurriculum vak Inleiding World Art Studies volgen.