Prospectus

nl en

Kunstgeschiedenis in Sint-Petersburg

Course
2020-2021

Toegangseisen

Propedeuse Russische Studies.

Beschrijving

Dit vak vervangt het Kerncurriculum vak World Art Studies voor de 2e jaars studenten die naar Sint-Petersburg gaan. Het is dus ook een Kerncurriculum vak.
De colleges worden gegeven in het Russisch Museum in Sint-Petersburg.
Om het cijfer te kunnen verwerken, moeten studenten zich voor het tentamen inschrijven via uSis. Het tentamen wordt in Sint-Petersburg afgelegd, maar de uSisdatum is 01-07-2021.
Studenten die dit onderdeel niet halen, moeten het volgende studiejaar het Kerncurriculum vak Inleiding World Art Studies volgen.

Leerdoelen

Het Ruslandverblijf is in eerste instantie bedoeld om in hoog tempo de Russische taal beter onder de knie te krijgen. Tegelijkertijd maakt men in vroeg stadium van de studie uitgebreid kennis met de cultuur.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- / Werkcollege.

Toetsing en weging

Toetsing

Diverse toetsvormen. Alle onderdelen worden apart getoetst. Wanneer alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, wordt door de onderwijsadministratie een voldoende (V) in uSis geregistreerd.
Studenten die dit onderdeel niet halen, moeten het volgende studiejaar het Kerncurriculum vak Inleiding World Art Studies volgen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Om het cijfer te kunnen verwerken, moeten studenten zich voor het tentamen inschrijven via uSis. Het tentamen wordt in Sint-Petersburg afgelegd, maar de uSisdatum is 01-07-2021.

Inschrijven alleen voor tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: E.C.Munter
Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen