Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Theme courses

Vak
2020-2021

De 'theme courses' van de route 'Language and communication' van de master Linguistics zijn via de studiegids te vinden.