Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Inleiding dramatische media

Vak
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In een reeks interactieve hoor- en kijkcolleges oriënteren wij ons op de mediumspecifieke eigenschappen van theater en film. In het eerste blok richten we ons daarbij specifiek op theater. Aan de hand van een reeks van theaterstukken uit verschillende periodes en taalgebieden (o.a. Shakespeare’s Hamlet, Sofokles’s Antigone, Ibsen’s Hedda Gabler en Beckett’s Krapp’s Last Tape) kijken we naar de middelen die theatermakers hebben om een verhaal te vertellen, een personage neer te zetten, een idee over te brengen, en de toeschouwer te raken. We doen dit aan de hand van drie aandachtsgebieden: theater en politiek; personage en psychologie; en ruimte en representatie. In het tweede blok bespreken we aan de hand van zes films de impact van filmische vertelling, mise-en-scène, cinematografie, montage, focalisatie en geluid. De aandacht zal in de colleges met name gericht zijn op het analyseren van een reeks van korte theater- en filmfragmenten.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heeft de student inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen theater en film;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste theater- en filmanalytische begrippen;

 • heeft de student zich de vaardigheid eigen gemaakt formele en narratologische eigenschappen van film en theater te kunnen herkennen, benoemen en interpreteren (systematische analyse);

 • is de student in staat, aan de hand van een gestuurde schrijfopdracht theaterfragmenten en filmclips systematisch te analyseren, zowel in isolement, als in samenhang met de totale theater- en filmtekst;

 • kan de student deze systematische analyse, aan de hand van een gestuurde schrijfopdracht, verwerken in een goedlopend betoog.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Responsie college

Toetsing en weging

De colleges zijn interactief; van studenten wordt een actieve houding verwacht (participatie/discussie)

Toetsing

Blok 1: Groepspresentatie; drie mini-essays van 800 woorden
Blok 2: Groepspresentatie; take-home tentamen

Weging

Blok 1: Groepspresentatie 10%; drie mini-essays van 800 woorden 40%
Blok 2: Groepspresentatie 10%; take-home tentamen 40%

Herkansing

Herkansing is mogelijk bij onvoldoende, de groepsopdracht en de presentaties kunnen niet herkanst worden.
Let op: De presentaties kunnen niet herkanst worden.
Voor de mini-essays en voor het take-home tentamen moet je minimaal een 5,5 halen om het vak te halen.
Je kunt alleen aan de herkansingen deelnemen als je aan de toetsen hebt deelgenomen!

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Handboeken

 • Christopher Balme. The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Cambridge UP, 2008.

 • Peter Verstraten. Handboek Filmnarratologie. Nijmegen: Vantilt, 2008.

 • David Bordwell & K. Thompson. Film Art: An Introduction. NY: McGraw-Hill, 2010 (11e druk of recenter).

Theaterstukken (worden beschikbaar gemaakt)

 • Sofokles, Antigone (441 BCE)

 • Shakespeare, Hamlet (1600-1602)

 • Ibsen, Hedda Gabler (1890)

 • Beckett, Krapp’s Last Tape (1958)

 • Fugard, Kani, Ntshona, The Island (1973)

 • Lanoye, Fort Europa (2005)

Films

 • Sunset Boulevard (Wilder, 1950)

 • Citizen Kane (Welles, 1941)

 • Psycho (Hitchcock, 1960)

 • én 3 recente films (titels worden later bekend gemaakt)

Overige teksten zullen via Brightspace beschikbaar worden gemaakt.
De films en theaterstukken zullen worden vertoond tijdens de screening (aanwezigheid verplicht).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.A.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent dhr. Y. Horsman

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: ms. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.