Studiegids

nl en

Theater en film

Bij deze minor verwerf je kennis van de geschiedenis, conventies en vertelstrategieën van de belangrijkste Westerse dramatische media, met name film en theater. Je krijgt een cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste genres, conventies en stijlfiguren, waarbij film en theater met elkaar vergeleken worden (in het vak ‘Inleiding Dramatische Media’). Daarnaast kijken we naar de rol van genres in de geschiedenis van de film (in ‘Filmgenres’), vergelijken we verschillende westerse en niet-westerse nationale filmtradities (in ‘Wereldcinema’), analyseren we de dramatische en narratieve aspecten van ‘kwaliteitsseries’ op televisie (in ‘Film and TV series’) en onderzoeken we de relaties tussen film, theater en andere media (zoals TV, Radio, Computerspellen, etc.).

Tijdens de minor bekijk je een groot aantal films en theatervoorstellingen, en je wordt gevraagd deze kritisch te analyseren. De nadruk bij de minor ligt op het analyseren van de werking van film, televisie en theater. Waarom ontroeren, verontrusten, fascineren of irriteren bewegende beelden ons? Welke strategieën gebruiken acteurs, regisseurs, schrijvers, componisten om het film-, theater- en televisiepubliek te manipuleren en aan zich te binden? Daarnaast kijken we naar de theorievorming over theater en film. Wat hebben filosofen, psychologen en critici als Aristoteles, Freud, Bazin, Mulvey en Deleuze gezegd over film en theater?

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/65

Studiegidsnummer: 5000MTHFN

Nummer studieactiviteit: 1038

Voertaal: Nederlands en Engels

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Inleiding dramatische media 10
Filmgenres 5

Tweede semester

Performance Studies and Theatrical Theory 5
Wereldcinema B 5
TV-series: van Soap en Sitcom tot Must-See-TV 5

Keuzeruimte

Meer info

Informatie

Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Engels
Coördinator: dr. Y. Horsman
Informatie: Y. Horsman
Aanmelding: via uSis
Examencommissie: Literatuur- en Mediawetenschappen

Omschrijving

Bij deze minor verwerf je kennis van de geschiedenis, conventies en vertelstrategieën van de belangrijkste Westerse dramatische media, met name film en theater. Je krijgt een cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste genres, conventies en stijlfiguren, waarbij film en theater met elkaar vergeleken worden (in het vak ‘Inleiding Dramatische Media’). Daarnaast kijken we naar de rol van genres in de geschiedenis van de film (in ‘Filmgenres’), vergelijken we verschillende westerse en niet-westerse nationale filmtradities (in ‘Wereldcinema’), analyseren we de dramatische en narratieve aspecten van ‘kwaliteitsseries’ op televisie (in ‘Film and TV series’) en onderzoeken we de relaties tussen film, theater en andere media (zoals TV, Radio, Computerspellen, etc.).

Tijdens de minor bekijk je een groot aantal films en theatervoorstellingen, en je wordt gevraagd deze kritisch te analyseren. De nadruk bij de minor ligt op het analyseren van de werking van film, televisie en theater. Waarom ontroeren, verontrusten, fascineren of irriteren bewegende beelden ons? Welke strategieën gebruiken acteurs, regisseurs, schrijvers, componisten om het film-, theater- en televisiepubliek te manipuleren en aan zich te binden? Daarnaast kijken we naar de theorievorming over theater en film. Wat hebben filosofen, psychologen en critici als Aristoteles, Freud, Bazin, Mulvey en Deleuze gezegd over film en theater?

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/65

Vakken in deze minor:

  • Inleiding dramatische media

  • Filmgenres

  • Theatre and Performance Theory

  • Film and TV Series: from Fantomas to Mr Robot

  • Wereldcinema