Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Public Values and Ethics

Vak
2020-2021

Deze informatie is alleen beschikbaar op de Engelse pagina.