Studiegids

nl en

Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De opleiding bestuurskunde is een internationaal georiënteerde, academische studie, die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij twee bachelortracks aan, namelijk:

Economie, Bestuur en Management (EBM) is een gecombineerde track van Bestuurskunde én de economische afdeling van de juridische faculteit. Je bestudeert zowel de wereld van het openbaar bestuur als die van de economie. Zoek je de uitdaging? Ben je maatschappelijk betrokken? Dan is EBM de bachelortrack voor jou! In deze opleiding bestudeer je actuele problemen zoals het oplossen van de financiële crisis, het betaalbaar houden van de pensioenen en besturen van de banken. Telkens kijk je met een bestuurskundige en een economische blik naar deze thema’s. Die combinatie van kennis is uniek.

Rooster:

Het rooster voor 2021-2022 kunt u in augustus vinden onder “links”- hier rechts op dit scherm.

1 EBM

De bachelortrack Bestuurskunde: EBM berust op een aantal pijlers waaronder Bestuurskunde, Organisatie & Management en Economie. Hiermee wordt de basis gelegd voor de komende jaren.

Bestuurskunde is een voltijdse studie. Naast de hoorcolleges en werkgroepen moet je zelf aan de slag. Denk hierbij aan lezen, het schrijven van opdrachten en het leren voor tentamens.

Belangrijk om te weten is dat je in dit jaar met het Bindend Studieadvies (BSA) te maken hebt. Je krijgt een positief advies als je aan het eind van dit jaar 45 ECTS of meer hebt gehaald. Haal je minder en zijn er geen erkende bijzondere omstandigheden dan kun je niet verder met deze opleiding.

Tijdens het jaar zijn er een aantal contactmomenten met de studieadviseurs (zoals gesprekken over het BSA). Tussendoor kun je natuurlijk altijd je vragen of problemen bespreken met de studieadviseur.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Tutoraat Bestuurskunde Ba1

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Beleid 1: Beleids- en besluitvorming 5
Micro-economie (BSK) 5

Blok 2

Organisatietheorie 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Macro-economie (BSK) 5

Blok 3

Statistiek (BSK) 5
Beleidseconomie 5
Publiek Management 5

Blok 4

Recht 5
Politicologie 5
Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid 5

2 EBM

In het tweede jaar van Bestuurskunde: EBM staat verdieping van economische en bestuurskundige thema’s centraal. Daarnaast wordt in het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management: Project Bedrijfsmatig werken’ de kennis en inzichten die je inmiddels hebt verworven met elkaar geïntegreerd. In dit vak doe je ook onderzoek.

In de loop van het tweede studiejaar wordt op verschillende momenten voorlichting gegeven over het invullen van de vrijekeuzeruimte in het derde jaar. Het is goed al in je tweede jaar na te denken over wat je wil. Wil je stagelopen, naar het buitenland of je kennis verdiepen of verbreden door een minor of keuzevakken? Verdiep je vast in de eisen en deadlines. Meer weten? Kijk alvast naar het derde jaar en klik op ‘Vrijekeuzeruimte’.

Tijdens het jaar zijn er een aantal contactmomenten met de studieadviseurs (zoals gesprekken over jouw studieplan en over studieloopbaanoriëntatie). Tussendoor kun je ook je vragen of problemen met de studieadviseur bespreken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Foundations of Social Science and Public Administration 5
Governance and Digitalisation 5
Economie van de publieke sector 5

Blok 2

Bedrijfseconomie 5
European Union Politics and Policy 5
Kwantitatieve methoden 5

Blok 3

Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties 5
Financieel Management in de Publieke Sector 5
Kwalitatieve Methoden 5

Blok 4

Sociaaleconomisch Beleid: Empirische Analyse 5
Beleid 2: Implementatie 5
Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector 5

3 EBM

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met een minor, stage, studeren in het buitenland of keuzevakken In het tweede semester zijn er nog vier verplichte vakken en het bachelorproject.

Aan de start van het derde jaar heb je ook met de mogelijkheid om jouw studieplan voor het jaar te bespreken. Onderwerpen die dan aan bod kunnen komen zijn: heb je nog vakken die je moet inhalen? Heb je een bepaalde master op het oog?

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1 & 2

Vrije Keuzeruimte (Bestuurskunde) 30

Blok 3

Europese Economische integratie 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Blok 4

Administrative Ethics 5
Economische Theorie van Politiek 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Overgangsregelingen

Management and Performance (BBO en EBM cohort 2018-2019 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Management and Performance in het academisch jaar 2020-2021 niet aangeboden.

 • Studenten die in 2020-2021 nog geldige deelcijfers uit 2019-2020 hebben, wordt de mogelijkheid aangeboden het vak af te ronden door de toetsing van het nog niet behaalde deelcijfer af te leggen in de tentamenweek van blok 1 van 2020-2021. Houd hierover de berichtgeving via mail en Brightspace in de gaten.

 • Studenten die het vak nog niet hebben behaald en geen geldige deelcijfers hebben dienen het vak Governance and Digitalization in blok 1 te doen.

Micro- en Macroeconomie + Institutionele Economie (EBM cohort 2016-2017 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma worden de vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die beide vakken nog niet hebben gehaald, dienen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2) te doen.

Wetenschapsfilosofie (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Wetenschapsfilosofie met ingang van het academisch jaar 2018-2019 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het vak Foundations of Social Science and Public Administration in blok 1 te doen.

Foundations of Public Administration (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Foundations of Public Administration (niet te verwarren met het nieuwe vak Foundations of Social Science and Public Administration, zie hier boven) met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het volgende vak ter vervanging te doen:

 • BBO: Leeronderzoek II: Kwalitatief Onderzoek Internationaal Bestuur (blok 4)

 • EBM: Beleid 2: Implementatie (blok 4)

Staats- en Bestuursrecht (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Staats- en Bestuursrecht niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij BBO jaar 3, blok 4. Dit geldt ook voor studenten EBM.

Multilevel Governance: civil service reform (BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Multilevel Governance: civil service reform niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij de derdejaars in blok 3. Dit geldt uitsluitend voor studenten BBO.

Economische theorie van politiek (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma wordt het vak Economische theorie van politiek niet meer aangeboden voor de specialisatie BBO, maar nog wel voor de specialisatie EBM. BBO-studenten die dit vak nog niet gehaald hebben, kunnen ook deelnemen aan dit vak.

Politieke filosofie en Openbaar Bestuur (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
EBM studenten die het vak Politieke Filosofie niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Political Philosophy and Public Administration met de BBO-studenten in blok 4 te volgen.

Economie in Hoofdlijnen (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Economie in Hooflijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen. EBM studenten die Economie in Hoofdlijnen moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak Onderzoeksontwerp komen te vervallen. BBO studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4. EBM studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 Leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4 en zullen een aangepaste opdracht krijgen, specifiek voor hun track. Meer informatie over deze aangepaste opdracht voor EBM-studenten zal vóór de start van blok 4 op Blackboard geplaatst worden bij het BBO1 Leeronderzoek.

Bachelor project (cohort 13-14 en verder terug)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het bachelor project 10 ECTS vanaf 2016-2017 voor studenten die zijn begonnen met hun bachelor in september 2014.
Studenten die hun bachelor zijn begonnen in september 2013 of eerder dienen het bachelor project te volgen voor 15 ECTS. Studenten die het bachelor project voor 15 ECTS moeten doen, draaien mee met de hoorcolleges en de werkgroepen van het bachelor project nieuwe stijl (10 EC), maar dienen te voldoen aan de eisen van het bachelor project oude stijl (15ECTS). Dit betekent dat de 15-EC scriptie groter van omvang is dan de 10-EC scriptie (woordlimiet: 15.000 woorden ipv 8000 woorden). In de 15 EC scriptie dient er uitgebreid stilgestaan te worden bij de normatieve implicaties van de bevindingen, dient er grondig gereflecteerd te worden op betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, dienen er uitgebreide aanbevelingen te worden gedaan voor vervolgonderzoek, en dienen er verschillende beleidsaanbevelingen worden opgesteld. Deze zaken dienen ook aan bod te komen in de 10-EC scriptie maar veel beperkter.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Onderwijsorganisatie

Bestuur en medezeggenschap
De opleiding Bestuurskunde heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

De bachelor Bestuurskunde heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning
Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht met studiegerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, studieplanning, examenregelingen etc.

 • Persoonlijke omstandigheden
  Meld persoonlijke omstandigheden altijd bij de studieadviseurs. Hieronder vallen in ieder geval ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, zwangerschap en bestuurswerkzaamheden.

 • Bindend Studie Advies (BSA)

In je eerste jaar moet je 45 van de 60 ECTS halen om door te mogen naar het tweede jaar. In je eerste jaar krijg je diverse adviezen en berichten hierover.

 • Studiebegeleidingsplan
  Stappen 5 t/m 8 van het Leids Studiesysteem hebben betrekking op de studiebegeleiding als je gestart bent. In dit document kan je daar meer over lezen.

 • Overige studiegerelateerde zaken
  Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.
  Het komt regelmatig voor dat de studieadviseur je voor jouw vraag of probleem naar een andere afdeling doorverwijst.

 • De Studentendecanen beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen. Denk hierbij o.a. aan topsport, functiebeperking, zwangerschap en financiën

 • De Studentenpsychologen kunnen je helpen bij zowel studiegerelateerde als persoonlijke problemen als faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes. Daarnaast bieden ze ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt o.a. cijferregistratie, vak- en tentamenorganisatie en -inschrijving, en gecertificeerde cijferlijsten en het aanvragen van diploma’s. Zij staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

 • Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

 • De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

 • Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, een toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

 • Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator: de assessor van de faculteit (student-lid van het bestuur). Hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Introductie

Welkomstdag Bestuurskunde op Donderdag 27 augustus 2020

Introductieprogramma Bestuurskunde 2020-2021:
Op donderdag 27 augustus vindt het welkom plaats op de Wijnhaven (Turfmarkt 99, Den Haag). Aanstaande studenten krijgen ongeveer een week voor die datum een mail met meer informatie over de tijd en het programma. We hopen je dan te zien!

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde

Arbeidsmarktvoorbereiding

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op een professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, de FGGA Career Service en/of medestudenten over gesproken. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden, en kunt oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De Career Service is er om studenten (en pas afgestudeerden) te helpen bij de overstap naar de arbeidsmarkt. We geven je persoonlijk advies en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom arbeidsmarktvoorbereiding. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie

Keuzevakken

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen Leidse studenten zich hiervoor aanmelden. Studeer je aan een andere universiteit? Meld je dan ook aan als gaststudent.

Studenten Bestuurskunde kunnen van onderstaande keuzevakken alleen deze vakken als keuzevakken volgen:

 • International Regulation

 • Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering

Studeren met een functiebeperking

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de studentdecanen. Houd alle relevante medische informatie en testresultaten bij de hand. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van studentdecanen? Mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs van Bestuurskunde of vraag de studentdecanen deze naar de studieadviseurs te mailen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (minor OBBM) 5
Introduction to Public Administration 5
Beleid 1: Beleids- en besluitvorming (minor OBBM) 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (minor OBBM) 5
Governance and Digitalisation 5
International Regulation 5
International Administration 5
Public Values and Ethics 5
European Union Politics and Policy (minor PA) 5
Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (minor OBBM) 5
Research in Public Administration 5