Studiegids

nl en

Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (minor OBBM)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

NVT

Beschrijving

Wat maakt een onderzoek wetenschappelijk? Uit welke fases is een wetenschappelijk onderzoek opgebouwd? Wat is de rol van theorie binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek? Hoe kunnen we de complexe realiteit reduceren tot concepten die systematisch bestudeerd kunnen worden en hoe kunnen we deze concepten meten? Welke technieken zijn er beschikbaar voor het verzamelen van data?

De cursus Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek is een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Het vak laat studenten kennis maken met wat de ‘ambacht’ van hun discipline is. We besteden aandacht aan de methoden van onderzoek en het empirische onderzoeksproces in ruime zin; het formuleren van doelstellingen en onderzoeksvragen, het zoeken en beschrijven van onderzoeksliteratuur, causaliteit, het gebruik van theorie, onderzoeksdesigns en de ethische aspecten van onderzoek. Aan de hand van voorbeelden uit bestuurskundig onderzoek behandelen we de verschillen en overeenkomsten tussen kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijke benaderingen.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de belangrijkste keuzestappen in het sociaalwetenschappelijk onderzoek;

 • het begrijpen van de rol van theorie en het bouwen van wetenschappelijke modellen;

 • herkennen van diverse onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek;

 • kritisch leren omgaan met publicaties en mediaberichten die gebaseerd zijn op sociaalwetenschappelijk onderzoek;

 • aan het einde van de cursus is de student in staat om een kleine schrijfopdracht uit te voeren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen (ook voor minorstudenten) en zelfstudie.

Alle werkcollegebijeenkomsten zijn verplicht. Mis je een bijeenkomst, dan zal je worden uitgesloten van de werkgroep. Je krijgt dan géén cijfer voor de wekelijkse opdrachten en kunt het vak niet meer afronden, ook niet in de herkansing. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt en dan alleen als je schriftelijk aantoonbaar goede redenen hebt om een bijeenkomst te missen. Dit dient bovendien altijd vooraf besproken te worden met de betreffende werkgroep docent. Studenten dienen in dat geval een vervangende opdracht te maken.

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • Hoorcollege (7 weken x 2 uur) = 14 uur

 • Werkcollege (7 weken x 2 uur) = 14 uur

 • Toetsing = 5 uur

 • Zelfstudie = 107 uur voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

Toetsing en weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:

 • Onderzoeksvoorstel – 40% van het eindcijfer

 • Eind-tentamen – 60% van het eindcijfer

Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor alle onderdelen een voldoende te halen (minimum cijfer 5,5), compensatie is niet mogelijk.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur zal uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak, na registratie voor de gehele minor.

De Universiteit Leiden gebruikt Brightspace als online onderwijs management systeem. Belangrijke informatie over het vak is daar te vinden. Als je bent ingeschreven voor het vak in uSis ben je ook ingeschreven in de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

dr. P.E.A. van den Bekerom
E-mail:p.e.a.van.den.bekerom@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Minorstudenten sluiten aan bij de hoorcolleges, maar voor deze groep worden aparte werkgroepen georganiseerd. Kijk op de pagina van de minor Openbaar Bestuur, Beleid en Management bij het vak met dezelfde titel. Kijk ook op de roosterpagina die bij de minor hoort.