Studiegids

nl en

Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid

Vak
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

In dit vak bestuderen studenten economisch-bestuurlijke vraagstukken. Dat zijn vraagstukken die liggen op het grensvlak van markt en overheid. Concrete vraagstukken zijn bijvoorbeeld: cultuurbeleid, groene energie, financiering van het hoger onderwijs en hervorming van de woningmarkt. Voor het analyseren van deze vraagstukken zijn zowel economische als bestuurskundige inzichten nodig. In een casusgerichte benadering met gebruik van kwalitatieve methoden (werkstukken, presentaties) werken studenten zelfstandig (in groepjes van drie en onder begeleiding van een docent) aan een onderzoek naar een economisch-bestuurlijk vraagstuk. Daarin komen de concepten en theorieën uit de vakken van het eerste jaar van Economie, Bestuur en Management samen.

Leerdoelen

 • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in een actueel economisch-bestuurlijk vraagstuk.

 • De student kan zelfstandig een analyse maken van een economisch-bestuurlijk vraagstuk aan de hand van zowel economische als beleidswetenschappelijke theorieën.

 • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van beleidsrelevante informatie.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website, de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Groepsbegeleiding

 • Presentatie

De werkcollegebijeenkomsten en bijeenkomsten voor groepsbegeleiding zijn verplicht. Je mag geen bijeenkomsten missen.

 • Contacturen: 18u

 • Uren zelfstudie: 122u

Toetsing en weging

Prestentatie/pitch conceptpaper: 10% van het eindcijfer. Herkansing mogelijk met een vervangende opdracht.
Eindversie paper: 90% van het eindcijfer. Herkansing mogelijk.

De eindversie van het paper (90%) dient voldoende te zijn. Een onvoldoende voor de presentatie/pitch (10%) kan gecompenseerd worden door het cijfer voor het eindpaper.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

 • Informatie over toetsing vind je op de website.

 • De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.

 • Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • B.E. Baarsma, C.C. Koopmans en J.J.M. Theeuwes (2010), Beleidseconomie. Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen, Amsterdam: Pallas Publications. NB: online gratis beschikbaar.

 • J.W. Kingdon (2011) Agendas, alternatives, and public policies. New York: Longman.

 • Aanvullende literatuur afhankelijk van het onderwerp van het werkstuk.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. J.W.A.M. Steegmans j.w.a.m.steegmans@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen