Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Economische Theorie van Politiek

Vak
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten te introduceren in de economische theorie van politiek (‘public choice’ of ‘rational choice theory’) om daarmee inzicht te krijgen in collectieve besluitvorming. Deze theorie is gebaseerd op een analytische methode die, eenmaal toegepast, baanbrekende inzichten over politiek en bestuur heeft opgeleverd. Denk aan het onmogelijkheidstheorema van Arrow, Ostrom’s werk over instituties die problemen rondom ‘common pool resources’ kunnen voorkomen of de theorie van Olsen over collectieve actie. Dat heeft geleid tot een verandering in ons denken over de mogelijkheden van collectieve actie, het functioneren van politiek, de rol van instituties en het verloop van beleidsprocessen. Deze cursus presenteert de bouwstenen van deze theorie en gaat in op verschillende toepassingen zoals de analyse van stemprocessen, samenwerking en de vormgeving van instituties, inclusief de effecten van die instituties op gedrag. De deelnemers leren de noodzakelijke vaardigen om deze theorie in eigen analyses en onderzoek toe te passen.

Leerdoelen

 • Studenten kunnen de logica en belangrijke vraagstukken van de economische theorie van politieke besluitvorming uitleggen;

 • Studenten hebben voldoende vaardigheden om op basis van deze theorie een kritische analyse te maken van een concreet besluitvormingsproces in de publieke sector;

 • Studenten kunnen belangrijke onderdelen van de economische theorie van politieke besluitvorming (bijvoorbeeld de effecten van verschillende stemprocedures, de effecten van politieke instituties, de logica van coalitievorming) toepassen op besluitvormingsprocessen in de publieke sector.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en twee simulatiespelen.

De werkgroepen zijn verplicht. Indien iemand een werkgroep zonder geldige reden mist, moet een vervangende opdracht worden gemaakt. Bij meer absentie is een verzoek bij de Examencommissie nodig.

 • Hoorcolleges: 22 uur (in de vorm van video’s van in totaal 14 uur en met 4 life sessies van 2 uur)

 • Werkcolleges: 16 uur (5 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur en twee simulaties van circa 3 uur)

 • Toetsing: 34 uur (quizzes, reflectiepapers en ‘take-home’ opdracht)

 • Zelfstudie en voorbereiding: 68 uur (voorbereiding colleges, bestudering van de literatuur, voorbereiding voor de opdrachten/games)

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit een ‘take-home’-werkstuk (70% van het eindcijfer) in combinatie met opdrachten in het kader van twee simulaties (elk 15% van het eindcijfer). Het eindcijfer wordt alleen gegeven wanneer je een voldoende hebt gehaald voor alle drie wekelijkse multiple-choice toetsen (beoordeling: Pass/Fail) en is ten minste een 5.5 om de cursus te kunnen afsluiten.

‘Take-home’ opdracht: Het werkstuk analyseert op een kritische wijze een actueel en concreet besluitvormingsdossier. Voor deze opdracht kun je uit een beperkt aantal dossiers kiezen waarbij per dossier een specifieke vraag centraal staat. Het cijfer wordt aan de hand van een beoordelingsmatrix bepaald en bepaalt 70% van het eindcijfer.

 • Multiple-choice toetsen: Gedurende de eerste drie weken van de cursus moet er aan het eind een multiple-choice toets worden gemaakt (in totaal 3 weektoetsen). De toets wordt via Brightspace afgenomen.

 • Oefeningen en reflectiepapers: De oefeningen richten zich op collectieve besluitvorming en beleidsvoorbereiding (15% voor de beoordeling van elke oefening). In het geval van een onvoldoende kan dit cijfer met de andere cijfers voor de cursus worden gecompenseerd. De mogelijkheid van herhaling is er niet (vanwege de vorm van het spel). In het geval van ‘no show’ bij de oefeningen wordt geen beoordeling gegeven; deelname is verplicht!

 • Herkansing: De ‘take-home’ opdracht is 70% van het eindcijfer en moet voldoende zijn. In het geval van een onvoldoende moet de student de opdracht herkansen. Indien de ‘take-home’ opdracht met een 5,5 of hoger is beoordeeld, vervalt het recht op herkansing. Wanneer bij de eerdere kans geen werkstuk is gemaakt, moet een nieuwe opdracht worden gedaan. De docent kan besluiten dat ook na het inleveren van een met een onvoldoende beoordeelde opdracht in een eerdere ronde alsnog een nieuwe opdracht wordt gedaan.

 • Herkansing weektoets: Bij een onvoldoende score kan deze toets worden herhaald. Dat kan maar 1 keer! Een voldoende score voor de toets, inclusief de herhaling, levert een ‘pass’ op; een onvoldoende score, ook na herhaling, leidt tot een ‘fail’. Studenten met een ‘fail’ voor de drie toetsen (ook na herhaling) hebben nog één kans: zij kunnen een herhaaltoets doen over de gehele stof. Het is dan wel belangrijk dat je de drie weektoetsen hebt gedaan. Bij een ‘fail’ voor deze herkansing volgt geen beoordeling van deze cursus.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

 • Shepsle, K.A. (2010) Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Institutions, New York/London: Norton (2nd or later edition).

Naast het boek van Shepsle werken we in de werkgroepen met een aantal voorbeeldstudies die de verschillende ‘tools’ van de economische theorie van politiek illustreren. Deze studies zijn dus vooral bedoeld om te leren hoe je bijvoorbeeld de ruimtelijke theorie van voorkeuren of speltheorie kunt gebruiken. Dat is vooral belangrijk voor je werkstuk.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Prof.dr. B. Steunenberg: b.steunenberg@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen