Studiegids

nl en

Chemie van het leven (voor Bioinformatica)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In de colleges Chemie van het Leven voor I&B worden de chemische basisbegrippen, de unieke eigenschappen van water (zuur/base, pKa) en de functie van biomoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, lipiden en koolhydraten) in de biologie behandeld. De studenten bestuderen zelfstandig de informatie en opdrachten behorend bij chemisch rekenen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis over moleculen en hun chemische reacties/eigenschappen die een belangrijke rol spelen in de biologie (nucleïnezuren, aminozuren eiwitten, lipiden en koolhydraten).
Eindtermen:
Studenten hebben inzicht verkregen in de chemische eigenschappen van moleculen en hebben inzicht in de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Over de colleges Chemie van het Leven en het betreffende werkcollege wordt een schriftelijk tentamen gegeven. De cijferopbouw: 60% colleges & Hfst uit Campbell + 40% chemisch rekenen.
Chemisch rekenen vormt een doorlopend onderdeel van het biochemiepracticum en maakt ook deel uit van de deeltoetsen biochemiepracticum.

Literatuurlijst

  • Campbell’s Biology,11th edition, Hoofdstukken 1 t/m 5

  • PowerPoint-files van de colleges

  • Document met de achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen (Blackboard)

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

De powerpoint files van de colleges worden op Brightspace geplaatst.

Colleges moeten zelfstandig online gevolgd worden

  • Achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen. Veel zelfstudie.

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Coördinator: Ir. A.J.G. Regensburg-Tuink