Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Algorithms and Data Structures 6
Biochemie (voor Bioinformatica) 6
Celbiologie (voor Bioinformatica) 3
Celfysiologie (voor Bioinformatica) 3
Chemie van het leven (voor Bioinformatica) 3
Databases 6
Foundations of Computer Science 6
Introduction to Logic 6
Introduction to Programming (BSc) 6
Microbiologie (voor Bioinformatica) 3
Moleculaire genetica 1 (voor Bioinformatica) 6
Oriëntatie Bioinformatica 3
Studying and Presenting 3

Tweede jaar

Opmerking:
De vakken Integration: Biological Data Sharing (was 3e jaar) en Bio-ethics (was 2e jaar) zijn vanaf september 2020 van studiejaar gewisseld. Studenten die Bio-ethics hebben al behaald in hun 2e jaar in 2019-2020 hoeven dit vak niet te volgen. Voor 2020-2021 dient het vak Integration: Biological Data Sharing gevolgd te worden door alle 2e en 3e jaar studenten.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Continue Wiskunde 1 3
Continue Wiskunde 2 3
Fundamentals of Computer Systems 6
Integration: Biological Data Sharing 3
Integratie: Sequence Analysis 3
Integratie: Technology trends 3
Kunstmatige Intelligentie 6
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3
Linear Algebra for Computer Scientists 2 3
Moleculaire biologie (voor Bioinformatica) 6
Moleculaire Genetica 2 voor Bioinformatica 3
Moleculaire Microbiologie voor Bioinformatici 3
Research Methods in Computer Science 3
Software Development 6
Statistics for Computer Scientists 6

Derde jaar

Opmerking:
De vakken Integration: Biological Data Sharing (was 3e jaar) en Bio-ethics (was 2e jaar) zijn vanaf september 2020 van studiejaar gewisseld. Studenten die Bio-ethics hebben al behaald in hun 2e jaar in 2019-2020 hoeven dit vak niet te volgen. Voor 2020-2021 dient het vak Integration: Biological Data Sharing gevolgd te worden door alle 2e en 3e jaar studenten.

Studenten die vooor 1 september 2020 het vak Data Structures (of Datastructuren) nog niet hebben behaald, mogen dit oude vak vervangen door het vak Kunstmatige Intelligentie.

Opm.: Er kan in het derde jaar gekozen worden voor de Informatica specialisatie:

  • HCI & Information Visualisation (6 EC)

  • Computer Graphics (6 EC)
    of voor de Biologie specialisatie:

  • Molecular Design ( 12 EC)

Let op: de bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject/Bachelorklas 15
Bio-ethiek (voor Bioinformatica) 3
Computer Graphics 6
Data Mining 6
Data Science 6
Human Computer Interaction and Information Visualization 6
Integration: Biological Data Sharing 3
Integration: Biomedical Security 3
Molecular Design (voor Bioinformatica) 12
Natural Computing 6
On being a Scientist 3
Software Engineering 6