Studiegids

nl en

Moleculaire genetica 1 (voor Bioinformatica)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In het college Klassieke Genetica komen de volgende onderwerpen aan bod: erfelijkheidswetten van Mendel, celcyclus, mitose, meiose, DNA replicatie, chromosoomtheorie van overerving, homologe recombinatie, centromeren, telomeren, chromosoomkaarten, en geslachtsgekoppelde en cytoplasmatische overerving.
In het college Moleculaire Genetica komen de volgende onderwerpen aan bod: structuur van het erfelijk materiaal, DNA replicatie, mutatie, transpositie, DNA schade en reparatie, bacterie genetica: transformatie, plasmiden, antibioticum resistentie, transcriptie van DNA in RNA en translatie van RNA in eiwit, regulatie van genexpressie in prokaryoten en eukaryoten, , recombinant DNA, vectoren, DNA sequencing en genomics, analyse van genexpressie, PCR, genotyperen, genetische modificatie, transgene planten en dieren, klonen,.
In het practicum wordt kennis gemaakt met de basistechnieken van moleculaire biologie. Er wordt een stukje DNA gekloneerd in een vector om een recombinant DNA-molecuul in een bacterie te maken. Tijdens het practicum wordt veel aandacht besteed aan leren bijhouden van een labjournaal en het interpreteren en verwerken van experimentele resultaten.

Leerdoelen

Doelstellingen: Het verkrijgen van kennis en inzicht in overervingspatronen en het dynamische gedrag en de kwetsbaarheid van het erfelijk materiaal, de basis van genexpressie en de mogelijkheden om het erfelijk materiaal naar believen te veranderen.

Eindtermen: De student heeft basis kennis verworven over overerving van erfelijke kenmerken, de structuur van chromosomen, genen en hun expressie en toepassing van genetische modificatie.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges en practica van Basispracticum 1. Jullie nemen niet deel aan de practica m.b.t. klassieke genetica. Je wordt verzocht deze stof goed zelfstandig te bestuderen, zie de files op Blackboard in de module Basispracticum 1.

Toetsing en weging

Toets klassieke genetica: Er is een schriftelijke toets voor klassieke genetica met de onderwerpen mitose, meiose en de erfelijkheidswetten van Mendel (t MG).
Tentamen moleculaire genetica: Aan het eind van BLOK 1 is er een schriftelijk tentamen (T MG) over de overige onderwerpen van de collegestof en de stof die besproken is tijdens het basispracticum.
Practicum moleculaire technieken: De beoordeling van het practicum is gebaseerd op de voorbereiding (incl. voorbereidingsvragen), uitvoering, uitwerking (met name het labjournaal), en communicatie.
De cijferopbouw MG: 3/10 toets MG + 5/10 tentamen MG + 2/10 practicum.

Literatuurlijst

  • Campbell & Reece, “Biology”, 11th ed, Addison Wesley, inclusief ‘Mastering Biology’ oefeningen.

  • Powerpoint presentaties

  • Online practicuminstructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

De powerpoint files van de colleges worden op Brightspace geplaatst.

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Coordinator: Prof. dr. R. Offringa
Email: r.offringa@biology.leidenuniv.nl