Studiegids

nl en

Continue Wiskunde 2

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit is een voortzetting van Continue wiskunde 1.
Ter sprake komen integraalrekening, functies van twee variabelen, complexe getallen en reeksen.

Aanbevolen voorkennis: VWO wiskunde B

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informaticastudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Geintegreerd hoor-werkcollege

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen. Studenten kunnen een bonus op hun tentamencijfer verdienen door wekelijks huiswerk in te leveren.

Het eindcijfer wordt bepaald door 10% van het gemiddelde van de huiswerkcijfers op te tellen bij het cijfer van het schriftelijk tentamen, en daarna af te ronden naar de dichtsbijzijnde half (bijvoorbeeld 7,24 wordt 7 en 7,25 wordt 7 1/2). Cijfers van 5,4 en lager worden afgerond naar een 5 en cijfers van 5,5 en hoger naar een 6. Het eindcijfer kan nooit meer zijn dan een 10.

Bijvoorbeeld een cijfer van 5,2 voor het schriftelijk tentamen en 6,8 voor het gemiddelde van de huiswerkcijfers geeft als eindcijfer 5,2+0,68=5,88 afgerond 6.

Literatuurlijst

Calculus, a complete course, 8e editie, Robert Adams & Christopher Essex, Uitg. Pearson, Canada, ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079. Zowel de 7e als de 9e editie zijn ook bruikbaar.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Continue Wiskunde 2