Studiegids

nl en

Moleculaire biologie (voor Bioinformatica)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De basale aspecten van de Moleculaire biologie worden behandeld. In een aantal colleges worden de principes van de recombinant DNA technologie, de analyse van DNA en het gebruik van gist als model systeem uitgelegd. Aan de hand van experimenten die representatief zijn voor experimenten in het moleculair biologisch onderzoek, wordt de collegestof in de praktijk gebracht.
Technieken die aan bod komen zijn onder andere kloneren, de PCR reactie, en het gist two-hybrid systeem.

Aanbevolen: Propedeuse Bioinformatica/biologie (of vergelijkbare opleiding)

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis van de Moleculaire biologie, zowel theoretisch als praktisch.

Eindtermen:
Studenten kunnen zelfstandig eenvoudige moleculair biologische experimenten uitvoeren, weten en begrijpen de theoretische achtergrond.

Rooster

Onderwijsvorm

Practicum, college

Toetsing

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:
Tentamen: weging 67%, bodemcijfer 5,6
Practicum: weging 33%, bodemcijfer 6,0

Inzage en feedback op het tentamen

Datum: Februari 2021; tijd en locatie volgen

Literatuur

Practicum handleiding
Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY (niet verplicht)
Informatie op Brightspace

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden in Brightspace
Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Communicatie via Brightspace.

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Coördinator: Dr. B.S. de Pater Email: [b.s.de.Pater@biology.leidenuniv.nl]