Studiegids

nl en

Moleculaire Microbiologie voor Bioinformatici

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Kennis van Moleculaire Genetica 1 en Microbiologie (jaar 1) is vereist om aan te kunnen sluiten bij Moleculaire genetica en microbiologie.

Beschrijving

Belangrijke doorbraken in de industriele biotechnologie en medische wetenschap zijn vaak tot stand gekomen door begrip van moleculaire processen in de en daarop gebaseerde praktische toepassingen. De cursus Moleculaire microbiologie (3 EC) gaat dieper in op moleculaire mechanisme en moleculair genetische tools die gebruikt worden in de microbiële biotechnologie.
Moleculaire Microbiologie: Het doel in dit onderdeel is het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en hun onderlinge samenhang. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. bacteriële en eukaryotische secretie en genregulatie, schimmelgenetica, industriële en microbiële biotechnologie, biocontrole d.m.v. micro-organismen, quorum sensing, biofilms, en het bestrijden van infectieuze schimmels.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verdiepen van de kennis over moleculaire genetica bij microben.

Eindtermen:
Studenten hebben voldoende inzicht in microbiele biotechnology en bijbehorende technieken om ook zelfstandig een goed beeld te kunnen krijgen van gepubliceerd moleculair genetisch en microbieel onderzoek.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en zelfstudie

Toetsing

Er is een schriftelijke tentamen. Om te slagen voor de cursus moet voor het tentamen minstens een 5,5 worden behaald

Literatuur

Moleculaire Microbiologie:

  • Wetenschappelijke artikelen (via Blackboard)

  • Verplicht boek: Madigan et al., Brock Biology of Microorganisms, Prentice Hall International Inc., 14e of 15e editie.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Algemene coördinator: Dr.ir. J. van den Brink

Coördinator Moleculaire Microbiologie: Dr. A.F.J. Ram