Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Research Methods in Computer Science

Vak
2020-2021

Beschrijving

Bij dit vak leren studenten hoe onderzoeksvragen gevonden kunnen worden, hoe ze onderzoek kunnen doen, en hoe de resultaten hiervan gepresenteerd worden.
Bij de colleges worden onderwerpen zoals het opzetten van een onderzoek, plagiaat, en presenteren in woord en geschrift, behandeld.

Studenten krijgen in groepjes een artikel (paper). Er wordt aan het begin van het semester gekozen uit een grote lijst. Er moet vervolgens een samenvatting van twee pagina's gemaakt worden, in een voorgeschreven formaat; deze wordt net zo vaak verbeterd tot de docenten het voldoende vinden (1). Gebaseerd op dit artikel wordt een onderzoeksvoorstel geschreven (2). Vervolgens gaan studenten de onderzoeksvoorstellen van andere studenten evalueren (peer-review) (3). Tijdens het semester moeten studenten tenminste een wetenschappelijke presentatie volgen en een inzicht uit deze presentatie formuleren (4). Aan het eind van het semester zullen de studenten hun voorstel in een presentatie kort uitleggen (5).

Als het gemiddeld cijfer over de vijf genoemde punten voldoende is, heeft de student het vak gehaald.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Website

Seminarium & Onderzoek