Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Symbolic AI

Vak
2020-2021

Omschrijving

Kunstmatige intelligentie gaat over het ontwikkelen van slimme autonome beslissystemen. Deze systemen zitten verwerkt in bijvoorbeeld auto’s, robot’s, medische expertsystemen en websites. Zulke systemen gebruiken een verzameling van verschillende technieken, zoals machine learning, reinforcement learning, maar ook logica, plannen en redeneren. In dit vak leer je de basis van de klassieke kunstmatige intelligentie. De focus ligt in dit vak op het begrijpen en kunnen programmeren van verschillende vormen van logische beslissystemen, planners en planalgorithmes, en deze toe te passen in autonome agents. Dit soort systemen gaan vaak uit van kennis die is gerepresenteerd in de vorm van symbolen en logische formules, waarover vervolgens regels kunnen redeneren om nieuwe kennis te produceren of acties. We behandelen dus ook verschillende vormen van symbolische kennisrepresentatie. Vandaar de term Symbolic AI.

Vak opzet (college jaar 2020-2021)

Colleges: opgenomen videos.
Q&A: Interactieve online video-conference tijdens geplande college slot.
Practicum: on-site en on-line/thuis, on-site locatie : LIACS
Q&A practicum: interactieve online video-conference tijdens geplande practicum slot.

Aanbevolen Voorkennis

Propositie en Predicaat Logica (Vak: logica)
Search, zoekbomen en Dijkstra (Vak: algoritmiek)
Automaten (Vak: Fundamentele Informatica I)
Sorteren en zoeken (Vak: programeermethoden)

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Toetsing

Tentamen (50%)
Practicum (50%)

De docent zal de studenten informeren hoe de inzage en de nabespreking van de tentamen zal plaatsvinden.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > InschrijvenActiviteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee