Prospectus

nl en

Symbolic AI

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Omschrijving

Kunstmatige intelligentie gaat over het ontwikkelen van slimme autonome beslissystemen. Deze systemen zitten verwerkt in bijvoorbeeld auto’s, robot’s, medische expertsystemen en websites. Zulke systemen gebruiken een verzameling van verschillende technieken, zoals machine learning, reinforcement learning, maar ook logica, plannen en redeneren. In dit vak leer je de basis van de klassieke kunstmatige intelligentie. De focus ligt in dit vak op het begrijpen en kunnen programmeren van verschillende vormen van logische beslissystemen, planners en planalgorithmes, en deze toe te passen in autonome agents. Dit soort systemen gaan vaak uit van kennis die is gerepresenteerd in de vorm van symbolen en logische formules, waarover vervolgens regels kunnen redeneren om nieuwe kennis te produceren of acties. We behandelen dus ook verschillende vormen van symbolische kennisrepresentatie. Vandaar de term Symbolic AI.

Vak opzet (college jaar 2020-2021)

Colleges: opgenomen videos.
Q&A: Interactieve online video-conference tijdens geplande college slot.
Practicum: on-site en on-line/thuis, on-site locatie : LIACS
Q&A practicum: interactieve online video-conference tijdens geplande practicum slot.

Aanbevolen Voorkennis

Propositie en Predicaat Logica (Vak: logica)
Search, zoekbomen en Dijkstra (Vak: algoritmiek)
Automaten (Vak: Fundamentele Informatica I)
Sorteren en zoeken (Vak: programeermethoden)

Rooster

Toetsing

Tentamen (50%)
Practicum (50%)

De docent zal de studenten informeren hoe de inzage en de nabespreking van de tentamen zal plaatsvinden.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee