Studiegids

nl en

Leerproblemen: signalering en interventie

Vak
2020-2021

Beschrijving

In deze cursus komen kernthema’s op het gebied van leerproblemen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan de achtergrond en oorzaken van leerproblemen, het signaleren en diagnosticeren van leerproblemen en het (belang van het) bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulp en interventies aan leerlingen met leerproblemen. Studenten maken kennis met protocollen om leerproblemen te signaleren en leren welke factoren kunnen helpen bij het kiezen van de juiste diagnostische instrumenten om leerproblemen vast te stellen en interventies om leerproblemen aan te pakken.
De wekelijkse colleges bestaan uit een hoorcollege (van twee uur) gevolgd door een werkcollege van een uur, waarin gewerkt wordt aan een verplichte groepsopdracht die na afloop van het college via Brightspace moet worden ingeleverd.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten van leerproblemen.
2. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van instrumenten om leerproblemen te signaleren en vast te stellen.
3. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van (wetenschappelijk onderbouwde) interventies en strategieën om leerproblemen (in de klas) aan te pakken.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en peerreviews. Zowel voor de hoor- als voor de aansluitende werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

Kleine wijzigingen zijn mogelijk. Kijk voor de meest recente informatie op Brightspace.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Opdrachten (moeten voldoende zijn);

  • MC-tentamen (telt twee keer mee in het eindcijfer en moet voldoende, d.w.z. tenminste 5,5, zijn gemaakt)
    LET OP: Het is niet mogelijk om deelcijfers mee te nemen naar een volgend cursusjaar.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Artikelen die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en aansluitende werkcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van het vak is dr. Jochanan Veerbeek