Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen: Pre-master

Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Van september 2019 tot september 2020 neem je deel aan het Pre-masterprogramma dat de voorbereiding vormt op de éénjarige Masteropleiding Education and Child Studies

De vakbeschrijvingen van alle vakken uit het Pre-Masterprogramma (met informatie over inhoud, onderwijsvormen, toetsvormen en gebruikte literatuur) vind je hier.

Op de vakken van het Pre-masterprogrmma Pedagogische Wetenschappen is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2020-2021 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2020-2021 van kracht zijn vastgelegd.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster van het volledige Pre-masterprogramma onze website

Het eerste semester is voor alle Pre-masterstudenten hetzelfde. De invulling van het tweede semester is afhankelijk van de specialisatie die je kiest in de Masteropleiding Education and Child Studies. Over de keuze van een Masterspecialisatie wordt in het najaar van 2020 voorlichting gegeven.

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken en tentamens waaraan je deel wilt nemen moet je je afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis. Houd de deadlines die van kracht zijn goed in de gaten!

Studieadviseurs

Met vragen over je studievoortgang en -planning kun je je wenden tot onze studieadviseurs

Sem. 1 (ALG)

Vak EC Semester 1 Semester 2
Cursus praktische data-analyse met SPSS (Pre-master) 2
Onderzoekspracticum 1 (Pre-master) 8
Onderzoekspracticum 2 7
Methoden van Kwalitatief Onderzoek 3
Pre-master onderzoeksproject 10

ORTH; LP; KLGO

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Methoden van klinische diagnostiek 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek 5
Juridische en ethische aspecten 5
Psychopathologie: orthopedagogische aspecten 5

GP; FOR GP

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Observatie van interacties binnen gezinnen 5
Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk 5
Juridische en ethische aspecten 5
Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief 5

OW

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Onderwijs ontwerpen 5
The learning brain 5
Juridische en ethische aspecten 5
Onderwijs: wetenschap en praktijk 5

APPLIED; DIG. MED.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Leerproblemen: signalering en interventie 5
Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk 5
Psychopathologie: orthopedagogische aspecten 5
The learning brain 5