Studiegids

nl en

Onderwijs ontwerpen

Vak
2020-2021

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met het vakgebied instructional design, oftewel onderwijskundig ontwerp, dat zich bezighoudt met de vraag hoe kennis en vaardigheden zo effectief mogelijk aangeleerd kunnen worden. Daarbij gaat het niet alleen om instructie in de zin van “uitleg door een docent”, maar om de hele leeromgeving inclusief bijvoorbeeld lesmaterialen en oefenmogelijkheden. Een centrale overweging daarbij is hoe wetenschappelijke kennis over hoe mensen leren vertaald kan worden naar een onderwijsontwerp.

In deze cursus maak je kennis met de basisprincipes van instructional design, en leer je deze ook toepassen bij het ontwerpen van onderwijs. Daarnaast leer je over verschillende principes, theorieën en debatten die op dit moment in de onderwijswetenschappen worden gevoerd, zodat je jouw ontwerpkeuzes kunt onderbouwen met wetenschappelijke inzichten.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus hebben gevolgd:

  • Hebben kennisgemaakt met het vakgebied instructional design en met diverse aanpakken voor onderwijskundig ontwerp.

  • Kunnen de belangrijkste fasen en overwegingen in het onderwijskundig ontwerpproces uitleggen.

  • Kunnen deze ontwerpfasen en -overwegingen toepassen bij het ontwerpen van onderwijs.

  • Kunnen diverse theorieën en principes over leren en instructie uitleggen en herkennen in (fictieve) onderwijsontwerpen en in praktische onderwijssituaties.

  • Kunnen gemaakte keuzes in een bepaalde ontwerpsituatie verantwoorden met verwijzing naar relevante theorieën en principes over leren en instructie.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met verplichte deelname), werkcolleges (met verplichte deelname) en zelfstudie.

Toetsing

  • Individuele schriftelijke toetsing (telt mee voor 50%);

  • Verslag onderwijsontwerp (telt mee voor 50%).

Elk van deze twee onderdelen dient met een voldoende (minimaal 5,5) te zijn beoordeeld om het cijfer te laten gelden. Alleen wanneer één van deze twee deelcijfers onvoldoende is, kan en moet het betreffende onderdeel worden herkanst.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

In deze cursus wordt gewerkt met het volgende boek:

  • Brown, A.H. & Green, T.D. (2020). The essentials of instructional design: Connecting fundamental principles with process and practice (fourth edition). New York: Routledge.

  • Aanvullende literatuur (zoals wetenschappelijke artikelen) wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Inschrijven voor tentamens kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het hertentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

De coördinator van het vak is dr. Emilie Prast