Studiegids

nl en

Beeldende Kunst: Schilderen 1

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De toelating vindt online plaats en bestaat uit een motivatiegesprek en de beoordeling van beeldend werk door de docent. Er wordt gekeken naar technisch- en creatief vermogen, ideevorming, eigenheid/originaliteit, groeicapaciteit en motivatie. Een open en experimentele houding is essentieel

Na aanmelding wordt eind augustus contact met je opgenomen door de KABK. De toelating voor Schilderen 1 is 2 september 2020.

Specifieke informatie over de toegangseisen voor dit vak:
Een portfolio met minimaal 10 schilderijen/tekeningen op papier of doek. Minstens 3 schilderijen naar de waarneming (portret, landschap, stilleven). Het portfolio dient digitaal te worden toegevoegd tijdens de aanmeldprocedure. Daarnaast schrijven studenten een motivatiebrief van max. 500 woorden waarin ze toelichten waarom ze willen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

Hoe maak je een schilderij dat tot uitdrukking brengt wat je voor ogen hebt? In dit semester ontwikkel je in ongeveer 14 praktijklessen een aantal technische vaardigheden die je daarvoor kunt inzetten. Er wordt aandacht besteed aan licht en donker, de verschillende kleuren en hun werking, vormgevoel, penseelstreek, compositie en aan verschillende manieren om diepte weer te geven. Je gaat schilderen naar de waarneming (o.a. model en stilleven), maar ook uit het hoofd. Je wordt aangemoedigd om te experimenteren en begeleid bij het leren reflecteren op je eigen en andermans werk. Er wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van een eigen stijl en onderwerpkeuze. In elke les worden afbeeldingen van relevante schilderijen uit de kunstgeschiedenis getoond door middel van een korte PowerPointpresentatie.

Leerdoelen

Het intensiveren van de waarneming, het toepassen van de primaire beginselen van de schildertechniek en een begin maken met persoonlijke beeld- en ideeontwikkeling. Het vak bestaat uit een aantal modules waarin een specifieke werkwijze of onderwerp centraal staat.

Rooster

Toelatingen: begin september 2020, precieze datum volgt Er wordt niet onderhandeld over de datum van de toelatingen Lessen: Donderdag van 19.00 – 21.30 uur Periode: 24 september t/m 17 december 2020 (data onder voorbehoud) Locatie: KABK, Prinsessegracht 4, Den Haag Leslokaal: PB125

Onderwijsvorm

Praktijklessen met thematische opdrachten, gericht op het leren omgaan met de verschillende materialen en technieken en hun specifieke expressie- en toepassingsmogelijkheden, en op de waarneming. Individuele begeleiding tijdens het schilderen, korte PowerPointpresentaties met relevante beelden uit de kunstgeschiedenis en gezamenlijke evaluaties van het werk. Thuis: het bijhouden van een visueel inspiratiedagboek, dat in elke les individueel besproken wordt. Aan het eind van het semester een gezamenlijke tentoonstelling.

Toetsing

Aanwezigheid van minstens 80%.
Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak.
Minstens 10 presentabele schilderijen en vol inspiratieboek.
Deelname aan de eindexpositie.

Leermiddelen

Schildersmaterialen; modellen; stillevens; foto’s; A4-tjes met informatie en PowerPointpresentatielijsten, PowerPointpresentaties; andere audiovisuele middelen.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden van 10 Juni t/m 20 Augustus Voor aanmelden, ga naar de kabk website

Contact

Liza Swaving

Opmerkingen

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten