Studiegids

nl en

Statistiek (BSK)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Het doel is dat studenten worden voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van onderzoek met behulp van statistische methoden. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, datavisualisatie). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken om een verband tussen variabelen te analyseren: associatiematen en significantietoetsen.

Leerdoelen

  • Statistische basisvaardigheden aanleren om kwantitatieve gegevens te beschrijven

  • Inzicht in de theorie van het schatten en toetsen

  • Gebruik van statistische basistechnieken voor bivariate data analyse

  • Actieve toepassing van statistische methoden met Excel

  • Voorbereiding op het zelfstandig doen van onderzoek: studenten moeten in staat zijn om een eenvoudig onderzoeksproject op te zetten, een aantal eenvoudige toetsen toe te passen, te interpreteren en deze professioneel samen te vatten en te presenteren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Bij het missen van een verplichte werkgroep of een practicumopdracht, dient een vervangende opdracht te worden gemaakt. Als een student twee verplichtingen heeft gemist kan die niet verder aan het vak deelnemen.

Toetsing en weging

  • Schriftelijk eindtentamen, multiple choice (50% van het eindcijfer).

  • Tussentoets, multiple choice (15% van het eindcijfer).

  • Onderzoeksnota 1 (10% van het eindcijfer).

  • Onderzoeksnota 2 (25% van het eindcijfer).

Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor Onderzoeksnota 2 en het eindtentamen een voldoende te halen (minimum cijfer 5,5); compensatie is niet mogelijk.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak. Studenten kunnen de deelcijfers dan ook NIET meenemen naar een volgend studiejaar.

Bij het missen van een verplichte werkgroep of een practicumopdracht, dient een vervangende opdracht te worden gemaakt. Als een student twee verplichtingen heeft gemist kan die niet verder aan het vak deelnemen.

Literatuurlijst

Healey, J.F. (2015). Statistics. A Tool for Social Research. Belmont California: Wadsworth Cengage Learning.

Let op: je kunt zowel gebruikmaken van de 9e druk (2012; ISBN: 978-1-111-34931-8) als van de 10e druk (2015; ISBN: 978-1-285-45885-4) van dit boek.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. J. van der Voet
j.van.der.voet@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen