Studiegids

nl en

Financieel Management in de Publieke Sector

Vak
2020-2021

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Het gaat nogal eens mis in de publieke sector. Een spoorlijn die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, en een Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks Kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden waarin het financieel management in de publieke sector vragen oproept.

In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.

In het financieel management in de publieke sector vervult de begroting een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting en de belangrijkste begrotingsstelsels. Verder wordt aandacht gegeven aan kosten en kostprijzen, de besluitvorming over grote projecten (kosten-batenanalyse), doelmatigheid en doeltreffendheid in de publieke sector, en ten slotte de financiering en het middelenbeheer.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kan de student uitleggen waaruit de behandelde problematiek van het financieel management bij de overheid bestaat.

 • kan de student de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie definiëren, interpreteren en uitleggen.

 • kan de student kan de behandelde vormen van financieel management bij de overheid interpreteren en uitleggen

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Totale studielast: 140u

 • Contacturen: 33u

  • 14 u hoorcollege
  • 14 u werkgroepen
  • 5 u tentamen + inzage
 • Zelfstudie: 107u

Toetsing en weging

Een schriftelijk tentamen (100%) met open/essayvragen. Het tentamen kan worden herkanst.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Informatie over toetsing vind je op de website. De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.
Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Literatuur in de vorm van artikelen en boekdelen, als weblink te vinden op Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent: Drs. A.P. Ros, a.p.ros@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen