Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte (Bestuurskunde)

Vak
2020-2021

Er zijn meerdere mogelijkheden om de vrijekeuzeruimte van 30 EC in het derde bachelorjaar te vullen: studeren in het buitenland, stagelopen of een minor of keuzevakken volgen. Je kunt de invulling van de vrijekeuzeruimte het beste in het eerste semester van het derde studiejaar plannen zodat je bij terugkeer kan deelnemen aan de derdejaarsvakken en het bachelorproject in het tweede semester.

Studeren in het buitenland

Een makkelijke manier om in het buitenland te studeren is via een uitwisselingsprogramma. De aanmelddeadlines voor uitwisseling van Erasmus is 7 november en universiteitsbrede uitwisseling is 1 december. Voor de meeste universiteiten buiten Europa dien je een gemiddelde van minimaal 7 te hebben op het moment van aanmelding.

Verdere details vind je op de webpagina Studeren in het buitenland. Neem voor meer informatie contact op met de buitenlandcoördinator van het Instituut Bestuurskunde.

Stage

Stagelopen is een manier om alvast praktijkervaring in of rond het openbaar bestuur op te doen. De omvang van de stage is minimaal 400 uur voor een stage van 15 EC en minimaal 800 uur voor een stage van 30 EC. Tijdens de stage word je begeleid door een docent van het instituut en door een medewerker van de stageverlenende organisatie. Alleen aan vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaatsen worden studiepunten toegekend. Je dient 90 EC aan Bestuurskundevakken te hebben behaald, inclusief je propedeuse.

Verdere details vind je op de webpagina Stage bachelor. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Minor

Met een minor kun je je in een extra discipline naast Bestuurskunde specialiseren. Studenten kunnen een minor binnen of buiten de Universiteit Leiden volgen. Een voorwaarde voor het volgen van een minor is dat je je propedeuse hebt behaald. Het instituut dat de minor aanbiedt bepaalt uiteindelijk of deze voorwaarde gehandhaafd wordt. Een overzicht van het aanbod van de Universiteit Leiden is te vinden in de e-Studiegids.

Voor het volgen van een minor aan de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam dien je een verzoekschrift type Vervanging in uSis in. Voor minoren aan overige universiteiten dien je van tevoren een verzoekschrift type Extern Onderwijs in uSis in en dien je daarna een verzoek bij de examencommissie in voor de inhoudelijke goedkeuring.

Verdere details vind je op de webpagina Minoren. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Keuzevakken

Studenten mogen bijna alle aangeboden keuzevakken binnen de Universiteit Leiden volgen om de vrijekeuzeruimte van 30 EC te vullen. De keuzevakken die niet gevolgd mogen worden zijn beschreven in de OER van 2020-2021. Een overzicht van het aanbod van de Universiteit Leiden is te vinden in de e-Studiegids. Voor keuzevakken aan overige universiteiten dien je van tevoren een verzoekschrift type Extern Onderwijs in uSis in en dien je daarna een verzoek bij de examencommissie in voor de inhoudelijke goedkeuring.

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Inschrijven voor vakken buiten Bestuurskunde

Zorg dat je als je elders vakken gaat volgen -binnen of buiten de universiteit - je goed op de hoogte bent van wanneer je je precies kunt inschrijven. En zorg dat je weet of je je ook apart voor tentamens dient in te schrijven.

Vrijstelling

Volg je momenteel of heb je een andere bacheloropleiding aan een universiteit gevolgd? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de vrijekeuzeruimte te vullen met vakken van deze andere opleiding. Voor vakken binnen de Universiteit Leiden dien je een verzoekschrift type Vrijstelling in uSis in. Voor vakken van buiten de Universiteit Leiden dien je een verzoekschrift type Extern Onderwijs in uSis in en dien je daarna een verzoek bij de examencommissie in voor de inhoudelijke goedkeuring.

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Geïnteresseerd in muziek, beeldende kunst en vormgeving? ACPA biedt onderwijs aan in de vorm van keuzevakken, talentmodules Practicum Musicae (PM) en Practicum Artium (PA) en Honours classes.

Verdere details vind je op de webpagina Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.