Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Programming in Python (HC Bèta & Life Science)

Vak
2021-2022

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het Honours College traject Bèta en Life Science.
In verband met overlap curriculum is dit vak niet te volgen door studenten van de studies: LST, NTK, STK, WSK, I, Bio-I, I&E

Beschrijving en leerdoelen van het vak:

Aan het einde van dit van kan de student:

  • beschrijvingen van een oplossing omzetten in Python

  • de juiste datatypes in Python selecteren en benoemen

  • Python-code toelichten en uitleggen

Onderwijsvorm

Colleges en practicum. Vooralsnog wordt dit vak volledig online gegeven.

Toetsing

De eindbeoordeling is gebaseerd op het succesvol afronden van de volgende onderdelen:
60% Tussentijdse opdrachten
40% Eindopdracht

De student dient voor elk onderdeel een voldoende te behalen om het vak af te kunnen sluiten. De beoordelingsnorm is onvoldoende/voldoende.

Rooster

Datum Tijd Activiteit Gebouw Zaal
11-4-2022 17:30-18:30 college Snellius 412
25-4-2022 17:30-18:30 college online
9-5-2022 17:30-18:30 college Snellius 412
23-5-2022 17:30-18:30 Q&A online
30-5-2022 17:30-18:30 college online

Literatuur

Nadere informatie volgt tijdens het eerste college.

Aanmelden

Let op: dit vak is voor HC-studenten Beta & Life Science
Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis.

Brightspace

Zie Brightspace HC B&LS.

Contact

Voor vragen over dit vak kun je contact opnemen met de studentassistent of coördinator Honours College Bèta & Life Science op honourscollege@science.leidenuniv.nl