Studiegids

nl en

Honours College Beta and Life Science

Link aanmelden 2021-2022 Honours College Bèta & Life Science (klik eerst op 'lees meer')

Informatiemomenten:

 • Vrijdag 14-1-2022 12.15-13.00 uur (https://smart.newrow.com/#/room/olq-876)

 • Maandag 24-1-2022 17.00-18.30 uur (https://smart.newrow.com/#/room/olq-876)

Het Honours College Bèta en Life Science is een extracurriculair traject van 30 ECTS.

Dit wordt naast de bachelor gevolgd vanaf jaar 1 semester 2 tot het einde van jaar 3. Het Honours College geeft studenten de gelegenheid te verbreden, verdiepen of te oriënteren op leiderschap. Voor iedere deelnemer is minimaal 5 van de 30 ECTS aan verbredende, interdisciplinaire activiteiten verplicht (= 1 Honours Class).

Er zijn drie varianten van het Honours College:

Honours College Bèta & Life Science:

bestaande uit een aantal vaste onderdelen en veel ruimte voor eigen keuzeonderdelen.

Honours College Dubbele Bachelor+:

voor studenten die een dubbele bachelor doen. (voor meer informatie, zie het tabblad hieronder of mail naar honourscollege@science.leidenuniv.nl)

Honours College Individueel traject:

een vrij in te vullen traject binnen een vooraf vastgesteld kader.

Honoursstudenten hebben veel vrijheid bij de invulling van het Honours College. Onderstaande vaste onderdelen en keuzeonderdelen worden vanuit het HC Bèta & Life Science aangeboden als vakken, aangevuld met jouw eigen inbreng en de interdisciplinaire Honours Classes. Wel is het noodzakelijk om altijd tijdig contact op te nemen met de coördinator en tijdig een aanvraag te doen bij de facultaire Honours College examencommissie, om zeker te weten dat iets binnen het Honours College mee kan tellen.

Herken jij jezelf in onderstaande kenmerken, dan is het Honours College iets voor jou!

 • Je hebt een brede intellectuele belangstelling;

 • Je hebt de discipline en de tijd om een extra programma te volgen;

 • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie;

 • Je haalt je propedeuse in een jaar (je kunt voor die tijd al wel voorlopig worden toegelaten);

 • Je hebt een cijfergemiddelde van minimaal een 7,5. (Als je niet aan deze eis voldoet, kun je alleen op basis van een zeer goede motivatie alsnog toegelaten worden.)

Succesvolle afronding van het Honours College Bèta & Life Science betekent onder andere bekwaamheid in onderstaande leerdoelen:

 • Je hebt vaardigheden ontwikkeld op het gebied van persoonlijke effectiviteit en eventueel ook leiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen;

 • Je hebt een groter netwerk (peers, onderzoekers, artsen, etc.);

 • Je hebt extra verdiepende en verbredende wetenschappelijke kennis opgedaan welke het terrein van het reguliere bachelor programma overstijgt;

 • Je hebt inzicht verkregen in interdisciplinaire aspecten van wetenschap en onderzoek; zowel inhoudelijk als maatschappelijk en/of bedrijfsmatig;

 • Je voelt je thuis in een internationale omgeving.

Belangrijke data:

 • Eerstejaarsstudenten van cohort 2021-2022 kunnen instromen vanaf semester 2 jaar 1: Deadline aanmelding 4 februari 2022.

 • De startbijeenkomst voor toegelaten eerstejaars studenten 2020-2021 is op 7 maart 2022.

 • De slotbijeenkomst voor eerstejaarsstudenten in de introductiefase 23 juni 2022.

 • Eerstejaarsstudenten van cohort 2020-2021 kunnen nog instromen bij de start van hun 2e jaar. Deadline hiervoor is 30 juni 2022.

De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie over aanmelden en aanmeldprocedures vind je hier.