Studiegids

nl en

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
De klinische psychologie richt zich op de kenmerken, oorzaken en diagnostiek en behandeling van psychopathologie. De gezondheidspsychologie houdt zich bezig met gezondheidsbevordering en de psychologische kenmerken, oorzaken en behandeling van lichamelijke klachten en ziektes.

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis over etiologie, diagnostiek en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie, van lichamelijke aandoeningen en bevordering van gezondheidsgedrag;

  • Verwerven van basale kennis rond de persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie en gezondheidsproblemen;

  • Ervaring opdoen met het opstellen en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoord gedragsveranderingsprogramma en het presenteren van informatie.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.
Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december.
De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur (weblectures beschikbaar).
8 werkgroepen van 2 uur (aanwezigheid verplicht).

Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. In geval van overmacht mogen maximaal 2 bijeenkomsten worden gemist. Indien men afwezig is bij de bijeenkomst waarbij men zelf moet presenteren leidt dit tot 2 punten aftrek op dit deelcijfer. Te laat komen (>10 min) wordt als afwezig gezien.

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen dat bestaat uit circa 55 vier-keuzevragen (70% van het eindcijfer). De werkgroepen worden afgesloten met een werkgroepcijfer (30% van het eindcijfer).
Compensatie is mogelijk indien tentamencijfer en werkgroepcijfer beiden ≥5.0 zijn.

Het werkgroepcijfer wordt opgebouwd uit 0,25 huiswerkopdrachten, 0,25 presentatie en 0,5 eindpaper. Huiswerkopdrachten en presentatie kunnen niet herkanst worden. Indien het werkgroep eindcijfer < 5.0 kan een herkansingsopdracht worden gemaakt die het eindpaper cijfer vervangt.

De literatuur voor het tentamen is het volledige en vernieuwde ‘Custom Published Book’: Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology, Leiden University Custom Edition, McGrawHill) (ISBN 978-1398911109) en de slides van de colleges.

Het boek van K. Pryor en de syllabus zijn geen onderdeel van het tentamen.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Inzage in het tentamen vindt plaats op een plenaire bijeenkomst enige weken na het tentamen (datum wordt op het tentamen bekend gemaakt).

Literatuur

1) Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie: Custom Published Book’ (Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology (1st edition). Leiden University Custom Edition 2018, McGrawHill (ISBN 978-1398911109).
NB: Dit is een zgn. ‘Custom Published Book’ – een selectie van hoofdstukken uit drie boeken, dat door de uitgever speciaal voor deze cursus is gedrukt. Dat scheelt aanzienlijk in de aanschafprijs. Het ‘Custom Published Book’ voor PKG is verkrijgbaar bij de boekenshop van Labyrint. Uiteraard kunt u ook de drie boeken aanschaffen waaruit het Custom Book is samengesteld.
Deze zijn: Larsen & Buss (2017), Personality Psychology, 2nd revised edition (ISBN 9780077175177), Nolen-Hoeksema (2016), Abnormal Psychology, 7th edition (ISBN 9781259254604), and Taylor (2018), Health Psychology, 10th edition (ISBN 9781259870477).

Voor de werkgroepen wordt daarnaast dit boek voorgeschreven:
2) K. Pryor. Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training [Paperback] Ringpress Books; 3rd edition (2006). ISBN-13: 978-1860542381

Syllabus voor de werkgroepen is beschikbaar via Brightspace

Contact