Studiegids

nl en

Ouderen

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Zie Ingangseisen Farmacie.

Beschrijving

Het derde thema van de Master Farmacie, Ouderen, richt zich op deze grootste populatie binnen de openbare apotheek. In de VVV-weken gaat de student tijdens onderwijs zelf de fysiologische veranderingen van veroudering ervaren. Met deze ervaring in het achterhoofd leert de student over de kwetsbaarheid van ouderen met betrekking tot de farmacotherapie, geneesmiddelreacties en het gebruik van medicijnen.

De kennis uit de eerdere thema’s Patiënt en Apotheker en Hart- en Vaatziekten wordt toegepast op de oudere patiënt. Ook worden er andere aandoeningen behandeld die veel voorkomen op oudere leeftijd, waaronder diabetes mellitus type 2, dementie en osteoporose. De student leert de farmacotherapie te beoordelen van patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie. Deze zogenaamde farmacotherapeutische analyse is één van de stappen in een medicatiebeoordeling, waarde student in dit thema mee aan de slag gaat.

In dit thema wordt ook aandacht besteed aan vervolgconsulten met de patiënt, waaronder consulten bij de tweede uitgifte van een medicijn en lastige consulten met bijvoorbeeld een breedsprakige patiënt. Ook gaan we dieper in op de vaardigheden rondom samenwerken, zowel met collega’s als met andere zorgverleners. Daarnaast besteden we onder andere aandacht aan het kwaliteitsmanagement in de openbare apotheek en geïndividualiseerde distributievormen zoals de medicatie op rol.

Leerdoelen

Na het voldoende afsluiten van dit thema:

 • betrekt de student de gevolgen van het fysiologische en cognitieve proces van veroudering op het farmacotherapeutisch advies voor een oudere patiënt;

 • legt de student de pathofysiologie en behandeling uit van veelvoorkomende aandoeningen bij ouderen;

 • beoordeelt de student de farmacotherapie van een patiënt in een farmacotherapeutische analyse, herkent potentiële farmacotherapie gerelateerde problemen en doet daarbij passende interventievoorstellen als onderdeel van een medicatiebeoordeling;

 • voert de student vervolgconsulten en lastige consulten met patiënten uit en past daarbij passende communicatietechnieken toe;

 • beschrijft de student wat de toegevoegde waarde van geïndividualiseerde distributievormen is en benoemt kritieke stappen in de kwaliteitsmanagement in de openbare apotheek;

 • vertaalt de student wetenschappelijke informatie naar beleid voor een groep patiënten en behandeling van de individuele patiënt;

 • komt de student samen met anderen tot het te voeren medicatiebeleid voor een specifieke aandoening/ patiëntgroep.

 • reflecteert op het begrip ‘kwaliteit van leven’ en op associaties met verschillende doelgroepen;

 • In het themaboek vind je een overzicht van alle leerdoelen van het thema Ouderen.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit acht weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • kennisclips;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met zeven loopt de student coschappen in dezelfde openbare apotheek en heeft daarbij contact met andere zorgverleners. In de coschappen zijn er twee terugkomdagen die bestaan uit een wekelijkse praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs. In de achtste week kan de student zich richten op de RTW (Reflectie en Toetsweek).

Toetsing en weging

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:

 1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten)
 2. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap
 3. Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.

Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt.

De schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Zie studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.OU@lumc.nl

Opmerkingen