Studiegids

nl en

Oncologie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Zie Ingangseisen Farmacie.

Beschrijving

In het medisch thema Oncologie worden in de VVV-weken de meest voorkomende typen kanker bij volwassenen behandeld. Je richt je hierbij op de pathofysiologie, incidentie, beloop en behandeling van deze aandoeningen en verdiept je in de farmacologie van de verschillende antitumor behandelingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan VTGM van risicovolle stoffen en verdiep je je in de kwaliteitsaspecten die daarbij een rol spelen.
Tijdens de coschapweken leer je de opgedane materie uit de VVV-weken in praktijk toepassen. Ook neem je specifieke processen onder de loep en volg je een patiënt bij zijn bezoek aan de dagbehandeling. De financiering van de oncologische zorg komt uiteraard ook aan bod. Tot slot krijg je ook onderwijs over palliatieve zorg en euthanasie, waarbij ethiek een belangrijke plaats inneemt.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema kan de student:

 • De principes van de verschillende medicamenteuze antikankerbehandelingen uitleggen;

 • De pathofysiologie, incidentie, beloop en medicamenteuze behandeling van veel voorkomende oncologische aandoeningen uitleggen;

 • Kwaliteitsparameters bij het voortoediening gereed maken van risicovolle stoffen uitleggen en beoordelen;

 • Nieuwe aangrijpingspunten van farmaca voor de behandeling van kanker benoemen;

 • In algemene lijnen de productie en toepassing van therapeutische eiwitten en ATMP’s omschrijven;

 • Maatschappelijke problemen omtrent de financiering van de oncologische zorg benoemen;

 • Maatregelen voor kostenbeheersing van de farmaceutische zorg benoemen;

 • Reflecteren op persoonlijke waarden rondom levenseindeproblematiek en op de kernwaarden van de apotheker aan de hand van casuïstiek.

Rooster

Zie de website van de onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste drie weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze drie weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week vier tot en met zeven loop je farmaceutische coschappen in de poliklinische apotheek of ziekenhuisapotheek en verschillende afdelingen in het ziekenhuis. De achtste week verdiep je je in innovatieve geneesmiddelen, onderzoek naar nieuwe antikankergeneesmiddelen en statistiek-onderwijs. Week negen staat met name in het teken van reflectie en toetsing.

Tijdens de farmaceutische coschappen is er wekelijks één terugkomdag die bestaat uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs met bovengenoemde onderwijsvormen.

Toetsing en weging

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:

 1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten)
 2. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap
 3. Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.

Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt.

De schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via farmacie.ONC@lumc.nl

Opmerkingen