Studiegids

nl en

Werkstuk/Stage Boek, Boekhandel & Uitgeverij

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is achtentwintig (28), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Op basis van de stof die tijdens de andere Minorvakken aan bod is gekomen, kiest de student zelfstandig om zich te verdiepen in danwel onderzoek, danwel praktische ervaring in het werkveld.
In een Werkstuk verricht de student een zelfstandig onderzoek naar een onderwerp van eigen keuze rondom boek, boekhandel en uitgeverij. Daarbij kunnen zowel historische als eigentijdse ontwikkelingen worden aangekaart. De student bestudeert dan primaire bronnen (historisch of contemporain) en secundaire literatuur en schrijft over de bevindingen een essay van ca. 4000 woorden.
Dit minoronderdeel kan ook worden ingevuld als Stage van beperkte duur (ongeveer 140 uur), waarvan schriftelijk verslag wordt gedaan volgens de vereisten van de afdeling Career Service (https://careerzone.universiteitleiden.nl/career-services/geesteswetenschappen) van de Faculteit Geesteswetenschappen. Let op: het stageplan moet vooraf worden goedgekeurd door de Examencommissie om studiepunten te genereren.

Leerdoelen

 • Studenten krijgen inzicht in de rol van het boek in de historische of contemporaine maatschappelijke context;

 • Studenten leren omgaan met professionele terminologie in secundaire literatuur;

 • Studenten verwerven kennis over de verschillende partijen in de (Nederlandse) ‘wereld van het boek’.

Leerdoelen: werkstuk

 • Studenten leren zelfstandig boekwetenschappelijk onderzoek uitvoeren aan de hand van primaire en secundaire bronnen;

 • Studenten oefenen in het op wetenschappelijke wijze van hun onderzoek verslag doen in een werkstuk.

Leerdoelen: stage

 • Studenten verwerven praktijkervaring in de (Nederlandse) ‘wereld van het boek’, waarover zij in de Minor BBU al kennis hebben opgedaan;

 • Studenten reflecteren op hun werkzaamheden en leerervaringen in een verslag van de stage

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Stage

 • Eindwerkstuk BA Minor

Toetsing en weging

Toetsing

Werkstuk

Weging

Werkstuk / stageverslag (100%)

Herkansing

De herkansing bestaat uit het herschrijven van het werkstuk / stageverslag

Inzage en nabespreking

n.v.t

Literatuurlijst

Wordt nader vastgesteld in overleg met de begeleidende docent.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal