Studiegids

nl en

Boek, boekhandel en uitgeverij

De minor Boek, boekhandel en uitgeverij biedt studenten een degelijke kennismaking met de wereld van het boek, in de wetenschap en de professionele praktijk. In het cursusprogramma wordt het fenomeen ‘boek’ in al zijn verschijningsvormen geïntroduceerd: van de eerste incunabelen tot ‘printing on demand’ en de moderne digitale media. Aandacht wordt besteed aan de manieren waarop boeken worden geproduceerd, aan de strategieën die uitgevers en boekhandelaren gebruiken om hun boeken aan de man te brengen, en aan de manieren waarop lezers boeken consumeren. Daarbij wordt de historische context niet vergeten, want de praktijk van het heden is sterk beïnvloed door ontwikkelingen in het verleden. Deze minor biedt studenten een nuttige en verantwoorde aanvulling op hun hoofdstudie, maar bereidt ook voor op het masterprogramma Book and Digital Media Studies.

Je kunt je voor deze minor aanmelden in uSis tussen 3 mei en 15 juli 2021
Maximum aantal deelnemers: 28
Studiegidsnummer: 5000MBBUN
Nummer studieactiviteit: 1010
Taal: Nederlands

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

De wereld van het boek 10
Beroemde Boeken 5

Tweede semester

Boekwetenschap in de praktijk 5
Uitgeven Anno Nu 5
Werkstuk/Stage Boek, Boekhandel & Uitgeverij 5

Keuzeruimte

Sommige hoofdvak-opleidingen hebben enkel een vrije keuzeruimte van 15 EC. Dat is niet voldoende om een volledige minor te kunnen volgen, al laten verschillende minoren wel toe dat een 15-EC vakkenpakket wordt gevolgd. Bij de minor en praktijkstudie Boek, boekhandel en uitgeverij kun je geen losse vakken volgen. Je mag je pas in uSis inschrijven voor de losse vakken als je toegelaten bent tot de minor.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 EC die voor een bacheloropleiding staan. Je kunt dus wel de hele minor Boek, boekhandel en uitgeverij volgen in aanvulling op een hoofdvakstudie met een keuzeruimte van slechts 15, als je bereid bent 15 EC studiepunten meer te halen dan je in totaal nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte

Meer info

Informatie

  • Omvang: 30 ects

  • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

  • Voertaal: Nederlands

  • Webadres: Minoren

  • Coördinator: dr. F.E.W. Praal

  • Informatie: Studiecoördinator Media Studies

  • Examencommissie: Literatuur- en Mediawetenschappen

  • Aanmelding: via uSis
    NB: Nadat je je hebt ingeschreven voor de minor, moet je je ook inschrijven voor de afzonderlijke vakken.

Aansluitende masteropleidingen

MA Book and Digital Media Studies

Opmerkingen

Hoewel sinds de introductie van de nieuwe elektronische media vaak is gezegd dat het boek zijn langste tijd gehad heeft, is deze voorspelling nog altijd niet uitgekomen. Integendeel, ieder jaar worden weer meer boeken geproduceerd. Er zijn dan ook veel studenten in de geesteswetenschappen die een sterke affiniteit met het boek hebben en die na hun studie een werkkring hopen te vinden waarin ze met boeken te maken krijgen.

Deze minor biedt studenten een degelijke kennismaking met de wijde wereld van het boek. In het cursusprogramma wordt het fenomeen ‘boek’ in al zijn verschijningsvormen geïntroduceerd: van de eerste incunabelen tot ‘printing on demand’ en de moderne digitale media. Aandacht wordt besteed aan de manieren waarop boeken worden geproduceerd, aan de strategieën die uitgevers en boekhandelaren gebruiken om hun boeken aan de man te brengen, en aan de manieren waarop lezers boeken consumeren. Daarbij wordt de historische context niet vergeten, want de praktijk van het heden is sterk beïnvloed door ontwikkelingen in het verleden. De minor biedt studenten een nuttige en verantwoorde aanvulling op hun hoofdstudie, maar bereidt ook voor op het masterprogramma Book and Digital Media Studies.

Het programma omvat vier colleges: Beroemde boeken (5 ects); De Wereld van het Boek (10 ects); Uitgeven Anno Nu (5 ects); Boekwetenschap in de praktijk (5 ects). Daarnaast schrijft men in het tweede semester een individueel werkstuk over een onderwerp uit de wereld van het boek, of loopt een part-time stage van ca. zes weken (minimaal 140 uur) bij een instelling of bedrijf (5 ects).