Studiegids

nl en

De Stad in Latijns-Amerika

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Sinds de jaren 1950 heeft Latijns-Amerika een proces van verstedelijking doorgemaakt, dat mede het gevolg is geweest van migratie van het platteland naar de grote steden. Vandaag wonen 8 van de 10 Latijns-Amerikanen in stedelijke gebieden. De enorme en snelle concentratie van mensen in grote steden is gepaard gegaan met een aantal problemen: werkloosheid, gebrek aan huisvesting, onveiligheid, het ontbreken van toegang tot openbare diensten en scholing. In deze cursus zullen de belangrijkste aspecten van de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika geanalyseerd worden, aan de hand van zes kernthema’s (o.a. segregatie, veiligheid, globalisering).

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (schriftelijke presentatievaardigheden) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

  • Het kennis en theorieën verwerven in de processen van urbanisatie die karakteristiek zijn voor de Latijns-Amerikaanse regio

  • Het verwerven van inzicht in de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika aan de hand van een aantal belangrijke thema’s.

  • Het maken van ervaring in het onderzoek doen in groepsverband.

  • Het oefenen in het schriftelijk verslag maken van een academische analyse, in de vorm van een korte essay.

Transferable skills:

Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  1. Think-tank Presentaties 30%
  2. Paper (1500 woorden) 70%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing voor de Think Tank presentatie(s) is een schriftelijk verslag (30%).
De herkansing voor paper betreft een herziende versie (70%).
De herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (presentatie + tentamen) een 5 of lager is.

Inzage en nabespreking

Op verzoek van de student kan een afspraak met de docent worden gemaakt om de resultaten in te zien en individueel te bespreken.

Literatuurlijst

Onderaan een greep uit de literatuurlijst. De definitieve literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus worden bekend gemaakt.

Dávila, Arlene M. (2016) ‘Chapter 1. The Inmateriality of the Mall: Financial Regimes, Urban Policies, and the “Latin American Boom”’ in El Mall: The Spatial and Class Politics of Shopping Malls in Latin America. Oakland, California: University of California Press, pp. 17-43.

Dinardi, C. (2017) ‘Cities for sale: contesting city branding and cultural policies in Buenos Aires’. Urban Studies, 54(1) 85–101.

Madero, V. & Morris, N. (2016) ‘Public participation mechanisms and sustainable policy-making: a case study analysis of Mexico City’s Plan Verde’. Journal of Environmental Planning and Management, 59(10): 1728-1750.

Holt, William G., editor (2014). From sustainable to resilient cities : global concerns and urban efforts. Bradford, England: Emerald Group Publishing Limited

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. S. Valdivia Rivera

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.