Studiegids

nl en

Afstudeerseminar Economische Beleidsadvisering

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Toelating tot het profiel vak Economische Beleidsadvisering geeft toegang tot het afstudeerseminar.

Beschrijving

Het afstudeerseminar is thematisch een vervolg op het profielvak. Tijdens het afstudeerseminar schrijf je jouw scriptie. Het doel van de afstudeerseminars is: (1) zelfstandig toepassen van conceptuele modellen op empirie óf het ontwerpen van oplossingen (beleid, adviezen, organisatieverandering, beïnvloeding).

Dit afstudeerseminar richt zich op de thema’s binnen het profiel van sociaaleconomisch beleid, aansluitend op de challenge “Toekomst van de Verzorgingsstaat” en het profielvak “Economische Beleidsadvisering”. Belangrijke thema’s die in dit afstudeerseminar bestudeerd kunnen worden zijn, bijvoorbeeld: flexibilisering van de arbeidsmarkt, generositeit sociale verzekeringen, verhogen minimumloon, introduceren basisinkomen, invoering sociaal leenstelsel, verhogen van arbeidsparticipatie onder vrouwen en ouderen, verruimen kinderopvangsubsidies, krapte woningmarkt, etc.

Leerdoelen

Met het afronden van het afstudeerseminar bereikt men (o.a.) de volgende leerdoelen:

  • het vermogen zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren en daarover te rapporteren;

  • selectie, bespreking en integratie van relevante theorieën;

  • operationalisatie van theoretische concepten;

  • verzameling van betrouwbare data (bronnenstudie, interviews, enquêtes, observaties, participerende observatie, experiment);

  • controleerbare, objectieve, nauwkeurige en systematische beschrijving van de bevindingen;

  • analyse van de bevindingen met behulp van het theoretisch kader het helder en academisch rapporteren over de onderzoeksresultaten;

  • reflectie op het onderzoeksproces en de onderzoeksresultaten.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een begeleiding van het proces richting het eindwerk van de master Management van de Publieke Sector.

Studielast

Totale studielast voor 20 EC is 560 uur waarvan:

Begeleidingssessies: 14 uur
Zelfstudie (platform), onderzoeken en schrijven afstudeerproduct: 546 uur

Toetsing en Weging

Het afstudeerseminar wordt afgerond met het schrijven van een scriptie. De scriptie bestaat uit twee deeltoetsen die in blok 3, respectievelijk, blok 4 geschreven worden. Het eindcijfer voor de scriptie is een gewogen gemiddelde van de beide deeltoetsen. Deze deeltoetsen zijn de volgende:
1. De scriptieopzet (25% van het eindcijfer)
2. De scriptie (75% van het eindcijfer)

De deeltoetsen kunnen in het geval van een onvoldoende aan het einde van het afstudeerseminar worden herkanst. Voor meer informatie over de toetsing en weging, zie de scriptiehandleiding welke te vinden is op de Brightspace-pagina's van het desbetreffende profiel vak.

Literatuur

TBA

Inschrijven

Studenten kunnen zich niet los voor het afstudeerseminar aanmelden. Studenten worden in blok 3 ingedeeld in profielvakken op basis van voorkeuren. Na het profiel vak stroom je door in het afstudeerseminar behorend bij het profiel vak.

Contact

Dr. J. Been j.been@law.leidenuniv.nl
Dr. J.W.A.M. Steegmans j.w.a.m.steegmans@law.leidenuniv.nl

Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden
Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie
Telefoon secretariaat: 071-527 7756

Opmerkingen