Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Afstudeerseminar Beïnvloeden en Samenwerken in complexe politiek-bestuurlijke arena's

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Succesvolle afronding van het profiel vak geeft toegang tot het vervolg van het afstudeerseminar. Studenten worden medio blok 2 ingedeeld in profielvakken op basis van opgegeven voorkeuren.

Beschrijving

Het afstudeerseminar is een thematisch vervolg op het profielvak. Tijdens het afstudeerseminar schrijf je je scriptie. Het doel van de afstudeerseminars is: (1) zelfstandig toepassen van conceptuele modellen op empirie óf het ontwerpen van oplossingen (beleid, adviezen, organisatieverandering, beïnvloeding) op basis van een wetenschappelijke analyse.

Afstudeerseminars kunnen worden opgedeeld in Capstones (subgroepen),waarbij studenten in kleinere groepen begeleid worden bij het schrijven van hun scriptie rondom dezelfde thema.

Dit afstudeerseminar richten zich op de thema’s binnen het profiel “Beinvloeden en Samenwerken in Complex Politiek-Bestuurlijke Arena’s.” Concrete thema’s die hierbij aan bod kunnen komen zijn collaborative governance, consultatieprocessen, coalitievorming en beleidsbeïnvloeding, waarbij deze kwesties benaderd kunnen worden vanuit het perspectief van publieke en/of maatschappelijke organisaties.

Leerdoelen

Met het afronden van het afstudeerseminar bereikt men (o.a.) de volgende leerdoelen:

  • het vermogen zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren en daarover te rapporteren;

  • selectie, bespreking en integratie van relevante theorieën;

  • operationalisatie van theoretische concepten;

  • verzameling van betrouwbare data (bronnenstudie, interviews, enquêtes, observaties, participerende observatie, experiment);

  • controleerbare, objectieve, nauwkeurige en systematische beschrijving van de bevindingen;

  • analyse van de bevindingen met behulp van het theoretisch kader het helder en academisch rapporteren over de onderzoeksresultaten;

  • reflectie op het onderzoeksproces en de onderzoeksresultaten.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een begeleiding van het proces richting het eindwerk van de master Management van de Publieke Sector.

Studielast

Totale studielast voor 20 EC is 560 uur waarvan:

Begeleidings- inspiratie- en (peer) feedbacksessies, evenals een mini-conferentie: 14 uur
Zelfstudie (platform), onderzoeken en schrijven afstudeerproduct: 546 uur

Toetsing en weging

Toetsing voor dit vak bestaat uit een afstudeerproduct.

Literatuur

Literatuur uit het profielvak wordt sterk aanbevolen.

Inschrijven

Studenten kunnen zich niet los voor het afstudeerseminar aanmelden. Studenten worden in blok 3 ingedeeld in profielvakken op basis van voorkeuren. Na het profiel vak stroom je door in het afstudeerseminar behorend bij het profiel vak.

Contact

Prof.dr. C.H.J.M. Braun c.h.j.m.braun@fgga.leidenuniv.nl
Dr. B. Fraussen b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen