Studiegids

nl en

Gezinspedagogiek

Vak
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt de ontwikkeling van het kind in het gezin bestudeerd, en de vraag of en hoe die ontwikkeling door ouders, grootouders, andere opvoeders en bijvoorbeeld door broers en zussen of door leeftijdgenoten wordt beïnvloed of misschien vooral genetisch is vastgelegd. Er wordt bekeken wat de invloed is van moderne gezinsvormen (bijvoorbeeld gezinnen met twee ouders van hetzelfde geslacht, of een gezin dat tot stand is gekomen met behulp van IVF of donorconceptie) op de ontwikkeling van kinderen, en welke rol cultuur en sociaal economische status spelen. Ook de invloed van (soms onverwachte) veranderingen binnen het gezin, zoals echtscheiding of ziekte van een gezinslid, worden besproken. De nadruk ligt op ‘normale’ kinderen in hedendaagse gezinnen.

Leerdoelen

Kennis opdoen over de mogelijke en onmogelijke oorzaken binnen het gezin voor variaties in ontwikkeling van kinderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. De literatuur wordt toegelicht en er wordt verdieping en verbreding gegeven aan de hand van wetenschappelijke artikelen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Brightspace verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Golombok, S. (2015). Modern families: Parents and children in new family forms. Cambridge University Press.

  • Van der Horst, F., Lucassen, N., Kok, R., Sentse, M., Jooren, L., van Rosmalen, L. & Luijk, M. (2020; tweede, geheel herziene druk). Opgroeien in het hedendaagse gezin. Houten: LannooCampus. NB Alleen de tweede, geheel herziene druk uit 2020 wordt gebruikt!

  • Er zal tevens gebruik worden gemaakt van recente wetenschappelijke artikelen. Deze worden nader bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Met algemene vragen over het vak Gezinspedagogiek kunt u terecht bij Dr. L. van Rosmalen