Prospectus

nl en

Gezinspedagogiek

Course
2021-2022

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt de ontwikkeling van het kind in het gezin bestudeerd, en de vraag of en hoe die ontwikkeling door ouders, grootouders, andere opvoeders en bijvoorbeeld door broers en zussen of door leeftijdgenoten wordt beïnvloed of misschien vooral genetisch is vastgelegd. Er wordt bekeken wat de invloed is van moderne gezinsvormen (bijvoorbeeld gezinnen met twee ouders van hetzelfde geslacht, of een gezin dat tot stand is gekomen met behulp van IVF of donorconceptie) op de ontwikkeling van kinderen, en welke rol cultuur en sociaal economische status spelen. Ook de invloed van (soms onverwachte) veranderingen binnen het gezin, zoals echtscheiding of ziekte van een gezinslid, worden besproken. De nadruk ligt op ‘normale’ kinderen in hedendaagse gezinnen.

Leerdoelen

Kennis opdoen over de mogelijke en onmogelijke oorzaken binnen het gezin voor variaties in ontwikkeling van kinderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. De literatuur wordt toegelicht en er wordt verdieping en verbreding gegeven aan de hand van wetenschappelijke artikelen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Brightspace verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Golombok, S. (2015). Modern families: Parents and children in new family forms. Cambridge University Press.

  • Van der Horst, F., Lucassen, N., Kok, R., Sentse, M., Jooren, L., van Rosmalen, L. & Luijk, M. (2020; tweede, geheel herziene druk). Opgroeien in het hedendaagse gezin. Houten: LannooCampus. NB Alleen de tweede, geheel herziene druk uit 2020 wordt gebruikt!

  • Er zal tevens gebruik worden gemaakt van recente wetenschappelijke artikelen. Deze worden nader bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Met algemene vragen over het vak Gezinspedagogiek kunt u terecht bij Dr. L. van Rosmalen