Studiegids

nl en

Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief

Vak
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Adoptie van (buitenlandse) kinderen en pleegzorg brengen specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen met zich mee. Zowel voor de adoptie- en pleegouders, voor de pedagoog die deze gezinnen voorlicht of (preventief) begeleidt, als voor andere professionals zoals leerkrachten of pedagogisch medewerkers van de kinderopvang.

Adoptiekinderen en pleegkinderen hebben vaak voorafgaand aan de plaatsing (in adoptie- ofwel pleeggezin) verwaarlozing en mishandeling meegemaakt in het gezin van herkomst of in een kindertehuis. De gevolgen van de meegemaakte deprivatie kunnen bij het adoptie- en pleegkind leiden tot ontwikkelingsachterstanden, psychopathologie en probleemgedrag in het gezin. De ontwikkeling van een kind hangt echter van vele factoren af. In dit vak onderzoeken we verschillende factoren die mogelijk een risico vormen voor de ontwikkeling van adoptie- en pleegkinderen of een uitdaging voor de opvoeders.

Enkele voorbeelden:

  • Een groot deel van de adoptiekinderen heeft tegenwoordig een ‘special need’ (o.a. medische aandoening of ontwikkelingsstoornis), wat extra uitdagingen binnen het adoptiegezin met zich meebrengt. Gevoelens over adoptie dan wel afgestaan zijn en het andere uiterlijk van het buitenlandse adoptiekind kunnen eveneens tot vragen binnen of buiten het adoptiegezin leiden.

  • Pleegkinderen hebben vaak de ervaring dat ze meerdere pleegzorgplaatsingen hebben meegemaakt, wat invloed kan hebben op mate waarin ze zich hechten aan nieuwe opvoeders. Ook factoren die te maken hebben met de plaatsing zelf of de periode daarna (soort plaatsing, contact met biologische ouders) kunnen samenhangen met de ontwikkeling van pleegkinderen.

Tegelijkertijd kunnen adoptie en pleegzorg worden opgevat als protectieve factoren, in de zin dat het kind in het nieuwe gezin in veel betere omstandigheden terecht komt en meer ontwikkelingskansen krijgt. We kijken dus ook naar beschermende factoren, zoals sensitief ouderschap door de nieuwe opvoeders.

Op deze manier krijgen we inzicht in het herstelvermogen van deze groep kinderen die deprivatie heeft meegemaakt in hun vroege kinderjaren. Daarbij staan we ook stil bij mogelijkheden voor behandeling en interventie.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het werkveld van adoptie en pleegzorg.

  • Je leert over de ontwikkeling van adoptie- en pleegkinderen: hoe gaat het met deze groepen kinderen? En welke factoren kunnen gezien worden als risico dan wel protectieve factor?

  • Kennismaking met psychopathologie bij adoptie- en pleegkinderen. Hoe ernstig zijn de problemen en waar moet je op letten bij diagnostiek?

  • Reflecteren over mogelijkheden voor behandeling en interventie bij adoptie- en pleegkinderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer) en een opdracht (30% van het eindcijfer). Beide onderdelen moeten met een voldoende worden beoordeeld. Er geldt een aparte herkansingsmogelijkheid voor zowel het tentamen als de opdracht; dus bij een onvoldoende voor één van de onderdelen is het mogelijk om alleen dat onderdeel te herkansen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal op Brightspace bekend gemaakt worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator van het vak is dr. Daisy Smeets.