Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Adoptie van (buitenlandse) kinderen en pleegzorg brengen specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen met zich mee. Zowel voor de adoptie- en pleegouders, voor de pedagoog die deze gezinnen voorlicht of (preventief) begeleidt, als voor andere professionals zoals leerkrachten of pedagogisch medewerkers van de kinderopvang.

Adoptiekinderen en pleegkinderen hebben vaak voorafgaand aan de plaatsing (in adoptie- ofwel pleeggezin) verwaarlozing en mishandeling meegemaakt in het gezin van herkomst of in een kindertehuis. De gevolgen van de meegemaakte deprivatie kunnen bij het adoptie- en pleegkind leiden tot ontwikkelingsachterstanden, psychopathologie en probleemgedrag in het gezin. De ontwikkeling van een kind hangt echter van vele factoren af. In dit vak onderzoeken we verschillende factoren die mogelijk een risico vormen voor de ontwikkeling van adoptie- en pleegkinderen of een uitdaging voor de opvoeders.

Enkele voorbeelden:

  • Een groot deel van de adoptiekinderen heeft tegenwoordig een ‘special need’ (o.a. medische aandoening of ontwikkelingsstoornis), wat extra uitdagingen binnen het adoptiegezin met zich meebrengt. Gevoelens over adoptie dan wel afgestaan zijn en het andere uiterlijk van het buitenlandse adoptiekind kunnen eveneens tot vragen binnen of buiten het adoptiegezin leiden.

  • Pleegkinderen hebben vaak de ervaring dat ze meerdere pleegzorgplaatsingen hebben meegemaakt, wat invloed kan hebben op mate waarin ze zich hechten aan nieuwe opvoeders. Ook factoren die te maken hebben met de plaatsing zelf of de periode daarna (soort plaatsing, contact met biologische ouders) kunnen samenhangen met de ontwikkeling van pleegkinderen.

Tegelijkertijd kunnen adoptie en pleegzorg worden opgevat als protectieve factoren, in de zin dat het kind in het nieuwe gezin in veel betere omstandigheden terecht komt en meer ontwikkelingskansen krijgt. We kijken dus ook naar beschermende factoren, zoals sensitief ouderschap door de nieuwe opvoeders.

Op deze manier krijgen we inzicht in het herstelvermogen van deze groep kinderen die deprivatie heeft meegemaakt in hun vroege kinderjaren. Daarbij staan we ook stil bij mogelijkheden voor behandeling en interventie.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het werkveld van adoptie en pleegzorg.

  • Je leert over de ontwikkeling van adoptie- en pleegkinderen: hoe gaat het met deze groepen kinderen? En welke factoren kunnen gezien worden als risico dan wel protectieve factor?

  • Kennismaking met psychopathologie bij adoptie- en pleegkinderen. Hoe ernstig zijn de problemen en waar moet je op letten bij diagnostiek?

  • Reflecteren over mogelijkheden voor behandeling en interventie bij adoptie- en pleegkinderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer) en een opdracht (30% van het eindcijfer). Beide onderdelen moeten met een voldoende worden beoordeeld. Er geldt een aparte herkansingsmogelijkheid voor zowel het tentamen als de opdracht; dus bij een onvoldoende voor één van de onderdelen is het mogelijk om alleen dat onderdeel te herkansen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal op Brightspace bekend gemaakt worden.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Coördinator van het vak is dr. Daisy Smeets.