Studiegids

nl en

Tutorprogramma basisschoolleerlingen

Vak
2021-2022

Leidse tutorprogramma

Wil jij basisschool leerlingen uit groep 7 begeleiden met huis- en leerwerk, hen helpen om achterstanden in te halen en zo je coachingsvaardigheden vergroten? Ga jij met leerlingen het gesprek aan over hun interesses, hobby’s en het belang van leren voor de toekomst?

Kortom wil jij écht impact maken op de maatschappij, ervaring opdoen binnen het werken met deze doelgroep en bijdragen aan het vergroten van de leefwereld van basisschool kinderen? Dan is dit je kans!

Wat is het Leidse Tutorprogramma?

Bekijk hier het filmpje waarin leerlingen en tutoren zelf vertellen wat het Leidse Tutorprogramma inhoudt.

Achtergrond

De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs. Daaruit blijkt onder meer dat kinderen van laagopgeleide ouders vaker een lagere schooladvies krijgen dan kinderen van hoogopgeleide ouders en ook vaker afstromen naar lagere onderwijsniveau. Met het Leidse Tutorprogramma willen wij – onderzoekers van de vakgroep Science Communication & Society – de onderwijskloof die bestaat tussen kinderen uit gezinnen met een lage en hoge sociaaleconomische status dichten door én onderzoek te doen én ondertussen ook al daadwerkelijk het verschil maken voor leerlingen. Hiervoor willen studenten van de Universiteit Leiden inzetten. En het mooie is dat het succes twee kanten op kan werken. Basisschoolleerlingen krijgen aandacht en begeleiding tijdens de tutorsessies met studenten en studenten een leerzame ervaring in tutoring en coaching die zij later in hun beroep kunnen inzetten.

Waarom tutoring?

De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, waarbij kinderen van laagopgeleide ouders vaker een lager schooladvies krijgen en vaker afstromen naar een lager onderwijsniveau dan kinderen van hoogopgeleide ouders. De ongelijkheid is het afgelopen jaar nog verder toegenomen door de corona-pandemie. Met het Leidse Tutorprogramma willen wij – onderzoekers van de vakgroep Science Communication & Society – bijdragen aan kansengelijkheid door daadwerkelijk het verschil te maken voor basisschoolleerlingen op scholen die extra hulp kunnen gebruiken én daarnaast onderzoek te doen naar tutoring. Wij richten ons op groep 7 leerlingen omdat dit een cruciaal leerjaar is voor leerlingen om achterstanden in te halen.

Wat houdt dit in voor jou

Als tutor geef je van september t/m december 2021 wekelijks begeleiding aan een vast groepje van 3 á 4 leerlingen uit groep 7 op een basisschool in Den Haag, in een aandachtswijk. De begeleiding bestaat onder meer uit hulp met huis- en schoolwerk en het coachen van de leerlingen. De bijeenkomsten vinden op school plaats, na schooltijd (eind van de middag). Het programma staat open voor studenten van alle leerjaren.

Wij begrijpen dat het i.v.m. toetsen en andere leer-/werkverplichtingen niet elke week even goed uitkomt, hier houden wij natuurlijk rekening mee en zorgen hiernaast dat je ingepland wordt op een dag en tijd die het beste voor jou uitkomt.

Training en intervisie

Om je zo goed mogelijk te informeren krijg je op zaterdag 10 juli 2021 uitgebreide voorlichting over het programma. Mocht je hierna je deelname definitief willen maken, dan volgt op zaterdag 11 september 2021 een trainingsmiddag met workshops over coaching, het begeleiden van jonge kinderen, effectieve leermethoden en interculturele communicatie.

Gedurende de looptijd van het programma krijg je eens in de 3 á 4 weken een intervisie sessie in de avond, met alle andere tutoren onder begeleiding van een didactief specialist. Wij zorgen voor een hapje en een drankje!

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor dit project, de voorlichtingsmiddag is inmiddels geweest op 10 jul 2021 en de deadline voor inschrijving is is inmiddels verlopen.

Vragen?

Neem contact op met Sanne Romp.