Studiegids

nl en

Journalistiek Schrijven en Nieuwe Media

Vak
2021-2022

The English course Journalism and New Media is in semester 2

Ingangseisen

Dit vak is bedoeld voor tweedejaarsstudenten. Als er plaats over is, kunnen ook derdejaarsstudenten aanschuiven. Het is ontwikkeld voor het Honours College FSW-programma, track Science & Society.

Beschrijving

Journalistiek, of het nu om kranten, websites, blogs of sociale media gaat, is een dynamisch, voortdurend veranderend landschap, dat grote invloed heft op de wereld waarin we leven. We gaan journalistieke verhalen maken over wetenschap.

Om een brug tussen wetenschap en samenleving te kunnen slaan, heb je andere taal en schrijfvaardigheden nodig dan de academische. Zo leer je de vertaalslag te maken van moeilijke materie naar een leesbare tekst voor een geïnteresseerd breder publiek.

Je leert wat een journalistiek onderwerp is en oefent met verschillende journalistieke genres: nieuwsbericht, interview, achtergrondverhaal en blog. Ook maak je een opiniestuk. We ronden het vak af met eindredactionele vaardigheden.

Zo voeg je een aantal belangrijke vaardigheden toe aan je bagage: creatief zijn, het leren kiezen van een nieuwswaardige invalshoek, het vertellen van een verhaal, kritisch luisteren en helder opschrijven – vanuit het perspectief van de lezer. Ook train je het systematisch feedback geven op elkaars schrijfproducten.

Leerdoelen

Als je dit vak succesvol hebt afgerond kun je:

  • een goed onderbouwde mening op toegankelijke wijze formuleren in een opiniestuk;

  • de nieuwswaarde van wetenschappelijk onderzoek herkennen en vertalen naar een breed publiek;

  • verschillende journalistieke genres maken: nieuwsbericht, interview, achtergrondverhaal en blog;

  • feedback geven op teksten van medestudenten en suggesties doen voor de eindredactie ervan.

Werkvorm

Werkgroepen van twee uur.

Literatuur

Docent levert handouts en verder leeswerk.

Taal

Nederlands.
The English course Journalism and New Media is in semester 2

Locatie

Leiden.

Opdrachten

Er is geen tentamen maar er zijn schrijfopdrachten, in te leveren in Brightspace:

Opdr. 0: Vooraf maak je een opinieverhaal, 300- 500 woorden, telt niet mee voor een cijfer maar er is wel een deadline: 4 oktober
Opdr. 1a: nieuwsbericht 1, 250 woorden, deadline 15 oktober
Opdr. 1b: nieuwsbericht 2, 250 woorden, deadline 22 oktober
Opdr. 2a: interview eerste versie, 400 – 500 woorden, deadline 12 november
Opdr. 2b: interview tweede versie, deadline 19 november
Opdr. 3a: achtergrondverhaal, eerste versie, 500- 600 woorden, deadline 26 november
Opdr. 3b: achtergrondverhaal tweede versie, deadline 10 december

Rooster

Datum Tijd Locatie
11-10-2021 18:00-20:00 Pieter de la Courtgebouw
18-10-2021 18:00-20:00 Pieter de la Courtgebouw
1-11-2021 18:00-20:00 Pieter de la Courtgebouw
15-11-2021 18:00-20:00 Pieter de la Courtgebouw
29-11-2021 18:00-20:00 Pieter de la Courtgebouw
13-12-2021 18:00-20:00 Pieter de la Courtgebouw

Registratie

Registratie via uSis, activiteitencode 13031.

You can register for the Elective Honours Modules via uSis until five days before the start of the course.

Courses starting in semester 1: registration opens July 15th.

Contact

Voor vragen: stuur een e-mail naar Honours College FSW of naar docent addiedemoor@gmail.com