Studiegids

nl en

Ontwerp, analyse en productzorg van biologicals en vaccins

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Student is ingeschreven bij de master Bio-Pharmaceutical Sciences of Farmacie van de universiteit Leiden.

Beschrijving

De meeste nieuwe geneesmiddelen die momenteel op de markt komen zijn eiwitten of peptides. De kennis hierover mag niet ontbreken bij Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie studenten. Ook is de kennis over de ontwikkeling van nieuwe vaccins in zeer korte tijd enorm toegenomen. Het keuzevak ‘Ontwerp, analyse en productzorg van biologicals en vaccins’ is bedoeld voor de masterfase Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie. De studenten krijgen onderwijs in de ontwikkeling en het gebruik van biologicals en leren aanvullende competenties door met elkaar samen te werken. Ook wordt onderwijs gegeven in de ontwikkeling van vaccins en met name ook over de stabiliteit van deze nieuw ontwikkelde producten. Het keuzevak wordt afgesloten met een opdracht die in gecombineerde groepen van 4 tot 6 studenten Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie worden uitgewerkt.

Leerdoelen

Dit keuzevak is met name ook bedoeld om Bio-Pharmaceutical Sciences en farmacie studenten te leren samenwerken met inbreng van eigen kennis en competenties. Na afloop van dit vak is de student in staat om:
1. de processen die ten grondslag liggen aan de productie van eiwitten en peptides uit te kunnen leggen.
2. de zuiverheid, de veiligheid en de stabilileit van eiwitten en peptides te beoordelen.
3. de basisprincipes van de productie en analyse van vaccins uit te kunnen leggen.
4. aan te kunnen geven hoe in de praktijk deze innovatieve geneesmiddelen gebruikt dienen te worden en welk adviezen je aan patienten en zorgverleners moet geven voor de juiste toepassing.
5. originele biologicals te kunnen onderscheiden van biosimilars en welke regelingen van toepassing zijn bij de registratie van deze producten
6. via een video-groepsopdracht het ontwerp, analyse of productzorg van een biological of vaccin te laten zien met inachtneming van de voorgaande leerdoelen

Rooster

In het tweede semester op dinsdagen. Het rooster is te raadplegen via de [LUMC roostersite].(https://www.lumc.nl/org/onderwijsrooster/)

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Werkcolleges
Excursie
Werkstuk in de vorm van een YouTube film

Toetsing en Weging

De toetsing bestaat uit 2 onderdelen:

  • Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen:50%

  • Video-opdracht: 50%

Voor ieder toetsonderdeel dient minimaal een 5,0 of hoger te worden gehaald, waarbij het gemiddelde van beide onderdelen minimaal een 5,5 dient te zijn om het vak te kunnen behalen.

Indien voor een van de onderdelen lager dan een 5,0 wordt gehaald dan dient de student een extra tentamen of opdracht uit te voeren in overleg met de docenten en in overeenstemming met de richtlijnen van de opleiding.

Literatuurlijst

Aan te schaffen:
Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar, Bernd Meibohm (Eds.). Pharmaceutical Biotechnology. 5th ed. 2019. Hardcover ISBN 978-3-030-00709-6. Softcover ISBN 978-3-030-00711-9. eBook ISBN 978-3-030-00710-2

Doornemen:
Daan J.A. Crommelina, Yvonne Bouwman-Boer. Pharmacy preparations: Back in the limelight? Pharmacists make up your mind!. Int J Pharm 514 (2016) 11–14.
Wim Jiskoot, M. Reza Nejadnik, Ahmad S. Sediq. Potential Issues With the Handling of Biologicals in a Hospital. Journal of Pharmaceutical Sciences 106 (2017) 1688-1689
Daan J.A. Crommelin, Thomas J. Anchordoquy, David B. Volkin, Wim Jiskoot, Enrico
Mastrobattista. Addressing the cold reality of mRNA vaccine stability. https://doi.org/10.1016/j.xphs.2020.12.006

Links to scientific literature focused on the characterization of biologicals will be provided at the start of the course.

Inschrijven

De aanmelding voor dit vak en het tentamen verloopt via uSis.

Contact

Rawi Ramautar (Bio-Pharmaceutical Sciences)
Paul Le Brun (Farmacie)

Opmerkingen