Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1A

Vak
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Bij Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen (IPO) 1A en 1B wordt een basis gelegd voor de verdere studie door belangrijke pedagogische onderwerpen te introduceren, klassieke pedagogische theorieën en stromingen te behandelen en hun invloed op de hedendaagse pedagogiek te duiden. Basiskennis over pedagogiek in het onderwijs en de grondbeginselen van de orthopedagogiek wordt aangereikt en het ontstaan en de behandeling van probleemgedrag en psychopathologie worden belicht.

Gedurende de cursus wordt aandacht besteed aan hoe methodologie en statistiek worden gebruikt binnen pedagogische wetenschappen. Aan de hand van voorbeelden wordt het belang aangegeven van zowel empirisch onderzoek als het wetenschappelijke toetsen van pedagogische theorieën en opvattingen. Zo kan bijgedragen worden aan een wetenschappelijk verantwoorde (evidence-based) toepassing van de theorie in de praktijk van de pedagogiek.

Leerdoelen

Het vak biedt een algemene oriëntatie op het gebied van pedagogische wetenschappen. Studenten leren de resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening te duiden.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • IJzendoorn, M.H. van, & Rosmalen, L. van (red.) (2016; derde, volledig herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. NB Alleen de derde, volledig herziene druk uit 2016 wordt gebruikt!

  • Er wordt tevens gebruik gemaakt van wetenschappelijke artikelen die veelal via de digitale bibliotheek van de universiteit kunnen worden verkregen. De titels worden nader bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact