Studiegids

nl en

Leerproblemen: signalering en interventie

Vak
2022-2023

Beschrijving

In deze cursus komen kernthema’s op het gebied van leerproblemen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan de achtergrond en oorzaken van verschillende leerproblemen, het signaleren en diagnosticeren van leerproblemen en het (belang van het) bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulp en interventies aan leerlingen met leerproblemen. Studenten leren welke factoren kunnen helpen bij het kiezen van de juiste diagnostische instrumenten om leerproblemen vast te stellen en interventies om leerproblemen aan te pakken.
De wekelijkse colleges bestaan uit een hoorcollege (van twee uur) gevolgd door een werkcollege van een uur, waarin gewerkt wordt aan een verplichte groepsopdracht die na afloop van het college via Brightspace moet worden ingeleverd.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten die meespelen bij de verklaring, signalering en remediëring van leerproblemen.
2. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van instrumenten en methodes om leerproblemen te signaleren.
3. Kennis maken met de afwegingen die meespelen bij het kiezen van (wetenschappelijk onderbouwde) interventies en strategieën om leerproblemen (in en buiten de klas) aan te pakken.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges waarin in groepen aan opdrachten wordt gewerkt. De opdrachten worden gemaakt om de collegestof en literatuur actief te verwerken en met elkaar in verband te brengen. Hierbij wordt vaak een explicieter verbinding gemaakt met het gebruik van de stof als toekomstig professional. Zowel voor de hoor- als voor de aansluitende werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht.

Kleine wijzigingen zijn mogelijk. Kijk voor de meest recente informatie op Brightspace.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Opdrachten (moeten voldoende zijn);

  • MC-tentamen (telt twee keer mee in het eindcijfer en moet voldoende, d.w.z. tenminste 5,5, zijn gemaakt)
    LET OP: Het is niet mogelijk om deelcijfers mee te nemen naar een volgend cursusjaar.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Artikelen die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar van 2022 een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

Coördinator van het vak is dr. Jochanan Veerbeek