Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen: Pre-master

Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Van september 2022 tot september 2023 neem je deel aan het Pre-masterprogramma dat de voorbereiding vormt op de éénjarige Masteropleiding Education and Child Studies

De vakbeschrijvingen van alle vakken uit het Pre-Masterprogramma (met informatie over inhoud, onderwijsvormen, toetsvormen en gebruikte literatuur) vind je hier.

Op de vakken van het Pre-masterprogrmma Pedagogische Wetenschappen is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2022-2023 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2022-2023 van kracht zijn vastgelegd.

Rooster

Het rooster van de Pre-master vakken vind je in MyTimetable.

Het eerste semester is voor alle Pre-masterstudenten hetzelfde. De invulling van het tweede semester is afhankelijk van de specialisatie die je kiest in de Masteropleiding Education and Child Studies. Over de keuze van een Masterspecialisatie wordt in het najaar van 2022 voorlichting gegeven.

Inschrijven voor vakken en tentamens

LET OP In het eerste semester van de Pre-master Pedagogische Wetenschappen schrijven wij je in voor alle vakken. Je staat dan ingeschreven voor de hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules, voor de eerste tentamengelegenheden en ook voor de herkansingen van de vakken uit het eerste semester.

**Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moet je je wel zelf inschrijven via uSis (NB niet via My Studymap). Je ontvangt hierover in het najaar nog een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.

Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.**

Studieadviseurs

Met vragen over je studievoortgang en -planning kun je je wenden tot onze studieadviseurs

Sem. 1 (ALG)

Vak EC Semester 1 Semester 2
Cursus praktische data-analyse met SPSS (Pre-master) 2
Onderzoekspracticum 1 (Pre-master) 8
Pre-master onderzoeksproject 10
Methoden van kwalitatief onderzoek (Pre-master) 3
Onderzoekspracticum 2 (Pre-master) 7

ORTH; LP; KLGO

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Methoden van klinische diagnostiek 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek 5
Juridische en ethische aspecten 5
Psychopathologie: orthopedagogische aspecten 5

GP; FOR GP

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Observatie van interacties binnen gezinnen 5
Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk 5
Juridische en ethische aspecten 5
Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief 5

OW

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Leerproblemen: signalering en interventie 5
The learning brain 5
Juridische en ethische aspecten 5
Onderwijs: wetenschap en praktijk 5

APPLIED; DIG. MED.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Leerproblemen: signalering en interventie 5
Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk 5
Psychopathologie: orthopedagogische aspecten 5
The learning brain 5