Studiegids

nl en

Onderwijs: wetenschap en praktijk

Vak
2022-2023

Beschrijving

Binnen de onderwijswetenschappen worden zowel fundamentele als meer toegepaste vragen gesteld. Een fundamentele vraag is bijvoorbeeld: welke hersengebieden worden geactiveerd tijdens het lezen? Een toegepaste vraag is bijvoorbeeld: wat is het effect van een bepaalde leesmethode op de leesprestaties van leerlingen? In dit vak maak je kennis met de toegepaste onderwijswetenschappen: wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op de onderwijspraktijk. Dit vak heeft dan ook twee pijlers, wetenschap en praktijk.

In de wetenschappelijke pijler maak je kennis met een selectie van theorieën en onderzoeksresultaten met betrekking tot effectief onderwijs. Ook leer je om zelf een onderzoeksvraag te stellen en te beantwoorden aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Dit resulteert in een paper over een onderwijsgerelateerd onderwerp naar keuze.

In de praktische pijler maak je kennis met diverse onderwijsvormen en actuele ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland. Ook leer je hoe de toepassing van wetenschappelijke kennis er in de praktijk uit kan zien, onder andere door casusopdrachten waarbij je een school onder de loep neemt.

Tot slot is er aandacht voor de verbinding tussen deze twee pijlers: in hoeverre zijn onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk met elkaar verbonden?

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

  • Heeft de student kennis van het veld van de toegepaste onderwijswetenschappen.

  • Kan de student deze kennis toepassen op praktische onderwijssituaties.

  • Kan de student kritisch op deze kennis reflecteren.

  • Kan de student individueel een wetenschappelijke literatuurstudie uitvoeren, waarin een onderzoekvraag aan de hand van zelf gezochte wetenschappelijke artikelen wordt uitgewerkt in een paper.

  • Heeft de student ervaring opgedaan met diverse (online) activerende werkvormen, het geven van presentaties en peer feedback.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit zeven interactieve bijeenkomsten, voorafgegaan door zelfstandige literatuurstudie en het individueel en groepsgewijs voorbereiden van opdrachten. Voor de bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. In overleg met de docent mag maximaal 1 bijeenkomst mag worden gemist, wanneer daar een goede reden voor is.

Toetsing

  • Paper over een individueel uitgevoerde literatuurstudie (50% van het eindcijfer).

  • Voorbereiding op en actieve deelname aan de bijeenkomsten, inclusief (groeps-)opdrachten en presentatie (50% van het cijfer).

Beide deelcijfers moeten minstens 5,5 zijn om het vak succesvol af te sluiten. Wanneer het paper onvoldoende of niet ingeleverd is bij de eerste kans, wordt een herkansingsmogelijkheid geboden waarvoor je maximaal een 7.0 kunt halen. Het is niet mogelijk om een paper dat de eerste keer met een voldoende is beoordeeld te herkansen. De voorbereiding op en actieve deelname aan de bijeenkomsten kunnen niet worden herkanst: wanneer dit onvoldoende is, kan het vak niet succesvol afgerond worden. Deelcijfers kunnen niet meegenomen worden naar een volgend collegejaar.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • De Bruyckere, P. (2017). Klaskit: tools voor topleraren. Culemborg: AnderZ.

  • Aanvullende materialen, zoals artikelen en websites die nodig zijn voor de voorbereiding per bijeenkomst, worden via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via My Studymap.

Contact

De coördinator van het vak is Dr. D.D. Jolles.